Príklady na rovnice pre 7. ročník

Počet nájdených príkladov: 831

 • Cena tovaru 2
  Cena tovaru v predajni na použitý tovar sa určuje dohodou, pričom z predajnej ceny sa odpočítava 15% provízia - pre majiteľa predajne. Matúšovi rodičia sa rozhodli predať televízor tak, aby ich čistý zisk bol aspoň 50 eur. Aká bola minimálna predajná cena
 • Kto som?
  Kto som? Moja tretina je o 2 menšia než moja polovica.
 • Vo váze
  Vo váze boli ruže, červených bola polovice, štvrtina bola bielych a 12 žltých. Koľko bolo celkovo vo váze ruží?
 • MO Z7–I–6 2021
  V trojuholníku ABC leží na strane AC bod D a na strane BC bod E. Veľkosti uhlov ABD, BAE, CAE a CBD sú postupne 30°, 60°, 20° a 30°. určte veľkosť uhla AED.
 • Nájdi 13
  Nájdi aspoň 6 rôznych rozmerov (v metroch) obdĺžnika s obsahom 20 m2
 • 7/10 z
  7/10 z čísla K je 28 Aké je číslo K=?
 • Kubo má
  Kubo má 14 rokov, ročnú sestru Ninu a štvorročného brata Sama. O koľko rokov bude mať Nina so Samom toľko rokov ako Kubo?
 • Denáre dináre peniažky
  Obchodník kúpil isté množstvo jabĺk a zaplatil 1 denár za každých 7 jabĺk. Nasledujúci deň predal všetky jablká po 1 denári za 5 kusov a zarobil tak 12 denárov. Koľko jabĺk pôvodne kúpil a koľko musel investovať do tohto obchodu?
 • Plat brigádnika
  Urči plat brigádnika, ak mu zamestnávateľ strhol 840, - Sk, čo činilo 6/50 jeho platu.
 • Vypočítaj 112
  Vypočítaj priemer kruhu ktorého obsah v cm2 a obvod v cm sú vyjadrené rovnakým číslom.
 • Diktát
  Prvého apríla siedmaci súťažili o najhoršie napísaný diktát. Zvíťazil Jožo Poleno, ktorý v tretine slov diktátu vynechal písmeno, v štvrtine urobil hrúbku, v šestine zabudol na mäkčeň a zvyšných dvanásť slov napriek všetkej snahe napísal bez chyby. Koľko
 • Až 62,5%
  Až 62,5% štvrtákov na obchodnej akadémii zmaturovalo s vyznamenaním. Koľko bolo maturantov, ak s vyznamenaním zmaturovalo 30 študentov?
 • Traja 34
  Traja robotníci mali položiť parketovú podlahu. Keby pracoval každý sám, skončil by prvý z nich prácu za 30 hodín, druhý za 24 hodín, tretí za 20 hodín. Za aký čas urobia podlahu, ak budú robiť spoločne?
 • AK od
  AK od neznámeho čísla odčítame 3 dostaneme práve toľko, akoby sme od neznámeho čísla odčítali 7 a výsledok by sme vynásobili 2.
 • Z Prievidze 2
  Z Prievidze vyrazila ráno o 8:30 Škoda 120 rýchlosťou 60 km/h smerom na Bratislavu. O 9:00 vyrazila z Prievidze po tej istej trase Škoda Rapid rýchlosťou 90 km/h. Kde a kedy dobehla Rapidka 120- ku?
 • Z oázy
  Z oázy vyrazila ráno o 6:00 karavána rýchlosťou 1,5 míle za hodinu. O dve hodiny vyrazila za ňou druhá karavána rýchlosťou 2,5 míle za hodinu. Kedy dobehla rýchlejšia karavána pomalšiu? Ako ďaleko od oázy?
 • Za traktorom
  Za traktorom, ktorý išiel priemernou rýchlosťou 20 km/h vyštartoval o dve hodiny automobil, ktorý ho dobehol za 1 hodinu. Akou rýchlosťou sa automobil pohyboval?
 • Do triedy 2
  Do triedy chodí n chlapcov. Dievčat je o 13 viac. Dnes chýbajú 4 dievčatá a 5 chlapcov. Koľko žiakov z tejto triedy je dnes v škole?
 • Dve pätiny
  Dve pätiny stromov v ovocnej záhrade sú jablone, jedna šestina hrušky. Zvyšných 26 stromov sú čerešne. Koľko je hrušiek?
 • Na stene
  Na stene bolo napísané dvakrát to isté päťciferné číslo. Jožo pred jeden zápis čísla pripísal jednotku. Fero pripísal jednotku za ten druhý zápis čísla. Tým dostali dve šesťciferné čísla, z ktorých bolo jedno trikrát väčšie ako druhé. Ktoré päťciferné čís

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Príklady na rovnice. Príklady pre 7. ročník (siedmakov).