Štvorec + povrch telesa - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 65

 • Stena kocky 3
  Obvod jednej steny kocky sa rovná 120 metrov. Vypočítaj povrch a telesovú uhlopriečku tejto kocky.
 • Telesová uhlopriečka kocky
  Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že povrch jednej jej steny sa rovná 36 centimetrov štvorcových. Prosím, vypočítajte aj jej objem.
 • Strecha
  Strecha má tvar pravidelného štvorbokého ihlanu s podstavnou hranou 12m a výškou 4m. Koľko percent pripadlo na záhyby a odpad, ak sa spotrebovalo na jej zhotovenie 181,4m2 plechu?
 • Hranol
  Vypočítajte výšku hranola, ktorý má povrch 448,88 dm², kde podstavou je štvorec o strane 6,2 dm. Aký bude objem telesa v hektolitroch?
 • Hranol 4b
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného štvorbokého hranola ktorého výška je 28,6cm a telesová uhlopriečka zviera s rovinou podstavy uhol 50 stupňov.
 • Kváder
  Vypočítaj objem kvádra o štvorcovej podstave a výškou 6 cm, obsah povrchu kvádra je 48 cm2.
 • Bazén
  Zistite rozmery otvoreného bazénu so štvorcovým dnom s objemom 32 m3 tak, aby na vymurovanie jeho stien a dna bolo treba najmenšie množstvo materiálu.
 • Obdĺžnik
  Určte rozmery obdĺžnika s obvodom 24 cm, tak aby jeho povrch bol maximálny, a aby platilo, že jeho dĺžka je vačšia ako jeho šírka
 • Kocka
  Vypočítajte uhlopriečku kocky, pričom obvod jednej jej steny je 48 cm. Určte aj jej povrch a jej objem.
 • Obsah a percentá
  Určte, o koľko percent sa zmenší povrch kocky, ak povrch jeho steny zmenšíme o 25%.
 • Kocka
  Obsah jednej steny kocky je 32 centimetrov štvorcových. Určte dĺžku jej hrany, jej obsah a jej objem.
 • Povrch a objem
  Obsah štvorcovej podstavy kvadra je Sp=36cm (štvorcových) výška v=80mm. Určite jeho povrch a objem.
 • Štvorboký hranol - S,V
  Pravidelný štvorboký hranol má hranu podstavy a = 7,1 cm a bočnú hranu = 18,2cm dlhú. Vypočítajte jeho objem a povrch.
 • Stena kocky
  Určte objem a povrch kocky, ak obsah jednej jej steny je 40cm2.
 • Kocka
  Vypočítajte povrch kocky ABCDA'B'C'D' ak je obsah obdĺžnika ACC'A' = 344mm2
 • Kocka
  Povrch kocky je 150 cm2. Vypočítaj: a - obsah jej steny b - dĺžku jeji hrany c - objem kocky
 • Ihlan 8
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného štvorbokého ihlanu so stranou podstavy 9 cm, bočná stena zviera s podstavou uhol 75°.
 • Štvorboký ihlan v2
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného štvorbokého ihlanu ak je obsah podstavy 20 cm2 a odchýlka bočnej hrany od roviny podstavy je 60 stupňov.
 • Sieť kocky
  Sieť kocky máobvod 42 mm. Vypočitaj povrch tejto kocky...
 • Štvorboký ihlan
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Príklady na štvorec. Príklady na výpočet plošného obsahu telesa (povrchu telesa).