Príklady na telesová uhlopriečka kocky

Počet nájdených príkladov: 28

 • Kocka na guľu
  Kocka o hrane a je zbrúsené na guľu o čo najväčšom objeme. Urči, koľko % predstavoval odpad z brúsenia.
 • Kocka
  Kocke s hranou 1 m je opísaná guľa (vrcholy kocky ležia na povrchu gule). Určte veľkosť povrchu teto gule.
 • Kocka v guľi
  Kocka je vpísaná do gule s polomerom 324 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Guľa vs. kocka
  Koľko % povrchu gule s polomerom 12 cm tvorí povrch kocky vpísanej robiť teto gule?
 • Telesová uhlopriečka kocky
  Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že povrch jednej jej steny sa rovná 36 centimetrov štvorcových. Prosím, vypočítajte aj jej objem.
 • Kocka v guľi
  Kocka je vpísaná guli o objeme 5229 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 • Stena kocky 3
  Obvod jednej steny kocky sa rovná 120 metrov. Vypočítaj povrch a telesovú uhlopriečku tejto kocky.
 • Kocka uhlopriečka
  Vypočítajte povrch a objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má dĺžku 15 cm.
 • Telesová uhlopriečka
  Vypočítajte objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má veľkosť 75 dm. Načrtnite si obrázok a telesovú uhlopriečku farebne zvýraznite.
 • Uhol telesových uhlopriečok
  Pomocou vektorového skalárneho súčinu (bodky) produktu vypočítajte uhol telesových uhlopriečok kocky.
 • Kocka uhlopriečky
  Určte objem a povrch kocky, ak poznáš dĺžku jej telesové uhlopriečky u = 216cm.
 • Kocka 44
  Kocka má obsah steny 81 cm2. Vypočítaj dĺžku jej hrany, stenovej a telesovej uhlopriečky.
 • Stred kocky
  Stred kocky má od každého vrcholu vzdialenosť 31 cm. Určite objem a povrch kocky.
 • Kocka v guli
  Kocka je vpísaná do gule s polomerom r=6 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocočka
  Vypočítajte obsah jednej steny kocky a stenovú uhlopriečku kocky, ak jej objem sa rovná 1728 centimetrov kubických.
 • Kocka - guľa
  Kocke s povrchom 150 cm2 je opísaná guľa. Aký je jej povrch?
 • Povrch kocky
  Urči povrch kocky, ak jej telesová uhlopriečka má veľkosť 6 cm.
 • Telesová uhlopriečka
  Vypočítajte objem a povrch kocky, ak telesová uhlopriečka meria 10 dm.
 • Uhlopriečky kocky 2
  Vypočítaj dĺžku strany a uhlopriečky kocky s objemom 27 cm3.
 • Gule dotyčnice
  Guľa s polomerom 1 m je postavená do rohu miestnosti. Aká je najväčšia veľkosť gule, ktorá sa zmestí do kúta za ňou?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Telesová uhlopriečka - príklady. Príklady na kocku.