Uhlopriečka + kocka - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 41

 • Percentá 24
  O koľko % sa zmenší povrch a objem kocky ak uhlopriečka sa zmenší o 10% ? b, zväčší o 10% ?
 • Guľa vs. kocka
  Koľko % povrchu gule s polomerom 12 cm tvorí povrch kocky vpísanej robiť teto gule?
 • Telesová uhlopriečka kocky
  Vypočítajte telesovú uhlopriečku kocky, ak viete, že povrch jednej jej steny sa rovná 36 centimetrov štvorcových. Prosím, vypočítajte aj jej objem.
 • Kocka v guľi
  Kocka je vpísaná guli o objeme 5229 cm3. Určte dĺžku hrany kocky.
 • Zrezaný kužeľ
  Vypočítajte objem zrezaného kužeľa, ktorého dná sa skladajú z vpísaného kruhu a kruhu odpísaného na protiľahlých stenách kocky s dĺžkou hrany a = 1.
 • Stena kocky 3
  Obvod jednej steny kocky sa rovná 120 metrov. Vypočítaj povrch a telesovú uhlopriečku tejto kocky.
 • Kocka uhlopriečka
  Vypočítajte povrch a objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má dĺžku 15 cm.
 • Telesová uhlopriečka
  Vypočítajte objem kocky, ktorej telesová uhlopriečka má veľkosť 75 dm. Načrtnite si obrázok a telesovú uhlopriečku farebne zvýraznite.
 • Uhol telesových uhlopriečok
  Pomocou vektorového skalárneho súčinu (bodky) produktu vypočítajte uhol telesových uhlopriečok kocky.
 • Kocka uhlopriečky
  Určte objem a povrch kocky, ak poznáš dĺžku jej telesové uhlopriečky u = 216cm.
 • Stenová uhlopriečka 3
  Vypočítaj povrch a objem kocky, ktorej stenová uhlopriečka má dlžku 5 cm.
 • Vpísaná kružnica kocke
  Spodnej podstave kocky o hrane (a = 1) je vpísaná kružnica. Aký polomer má guľová plocha, ktorá obsahuje túto kružnicu a jeden z rohov hornej podstavy kocky?
 • Kocka 44
  Kocka má obsah steny 81 cm2. Vypočítaj dĺžku jej hrany, stenovej a telesovej uhlopriečky.
 • Kocka - stenová
  V kocke ABCDEFGH je |CF|=4 √ 2. Aký je povrch kocky?
 • Stred kocky
  Stred kocky má od každého vrcholu vzdialenosť 31 cm. Určite objem a povrch kocky.
 • Uhlopriečky
  Určte dĺžku telesovej a stenovej uhlopriečky kocky, ktorej objem sa rovná 0,343 decimetrov štvorcových. Vypočítajte aj jej povrch.
 • Kocka v guli
  Kocka je vpísaná do gule s polomerom r=6 cm. Koľko percent tvorí objem kocky z objemu gule?
 • Kocočka
  Vypočítajte obsah jednej steny kocky a stenovú uhlopriečku kocky, ak jej objem sa rovná 1728 centimetrov kubických.
 • Kocka - guľa
  Kocke s povrchom 150 cm2 je opísaná guľa. Aký je jej povrch?
 • Povrch kocky
  Urči povrch kocky, ak jej telesová uhlopriečka má veľkosť 6 cm.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Uhlopriečka - príklady. Príklady na kocku.