Objem telesa + vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 292

 • Objem 24
  sphere_in_cube_1 Objem gule je 1 m3, aký je jej povrch?
 • Objem 25
  cube_shield Objem kocky je 27dm kubických . Vypočítajte povrch kocky.
 • Objem kvádra
  cubes_12 O koľko percent sa zvačší objem kvádra, ak jeho každý rozmer zvačšíme o 30%?
 • Daný je
  ihlan_2 Daný je pravidelný štvorboký ihlan s postavou štvorec. Strana a=16 cm, S= 736 cm². Vypočítaj h (výšku telesa) a objem telesa V.
 • Guľka
  sphere_2 Vypočítaj povrch gule, ktorej objem je 33,9cm kubických.
 • Objem kocky
  cube_diagonals_5 Povrch kocky je 500 cm2, koľko cm3 bude jej objem?
 • Povrch a objem kocky
  cube_shield_6 Vypočítaj povrch kocky, ktorej objem je 27 dm3.
 • Valec 22
  cylinders Valec má objem 200 litrov. Aký objem v litroch má druhý valec, ktorý je dvakrát širší a má polovičnú výšku? (π = 3,14)
 • Štvorsten
  tetrahedron (1) Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 8 cm.
 • Kocka 46
  cube_shield_1 Kocka má povrch 5400 cm2 . Aká je dížka jej hrany a objem kocky?
 • Kocečka
  kocky_2 Vypočítajte povrch kocky, ak je jej objem rovný 729 metrov kubických.
 • Objem 18
  valec Objem valca je 150 dm kubických, priemer podstavy je 100 cm. Aká je výška valca?
 • Pravidelný trojboký
  prism3s Pravidelný trojboký hranol, ktorého hrany sú zhodné, má povrch 2514 cm ^ 2 (štvorcových). Urči objem tohto telesa v cm3 (l).
 • Stena kocky
  cubes2_9 Urči objem a povrch kocky, ak obsah jednej jej steny je 40 cm2.
 • Guľa 3
  sphere_3 Aký je objem gule, ktorej povrch je 113,04m štvorcových?
 • Hranol
  hranol4sreg_1 Vypočítajte výšku hranola, ktorý má povrch 448,88 dm², kde podstavou je štvorec o strane 6,2 dm. Aký bude objem telesa v hektolitroch?
 • Kocka 6
  cube6 Kocka má povrch 384 cm2. Vypočítaj jej objem.
 • Hrany kocky
  cube_shield_4 Vypočítaj objem kocky, ktorej súčet dĺžok všetkých strán je 276 cm.
 • Telesová uhlopriečka
  krychle_12 Vypočítajte objem a povrch kocky, ak telesová uhlopriečka meria 10 dm.
 • Kocka 59
  cube_in_sphere Kocka má povrch 600 cm2, aký je jej objem?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .