Vyjadrenie neznámej zo vzorca + povrch telesa - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 258

 • V štvorbokom
  V štvorbokom hranole vypočítaj zadanú veličinu S=12400 mm2 strana podstavy m=40mm a výška hranola=120mm, strana podstavy n=?
 • Povrch 24
  Povrch valca je 1570 cm2, jeho výška je 15 cm. Určte jeho objem a polomer podstavy.
 • Pyramída
  Nájdite celkový povrch obdĺžnikovej pyramídy, ak má je vysoká 8 dm a základňa je 10 dm x 6 dm.
 • Vypočítaj 142
  Vypočítaj povrch a objem zrezaneho kužeľa polomer menšej postavy je 4cm výška kužeľa je 4 cm a strana zrezaného kúžeľa je 5cm
 • Dĺžky 7
  Dĺžky hrán kvádra tvoria tri za sebou idúce členy GP. Súčet dĺžok všetkých hrán je 84 cm a objem kvádra 64 cm3. Určte povrch kvádra.
 • Štvorboký ihlan
  Vypočítaj povrch pravidelného štvorbokého ihlana, ak pre jeho objem V a telesovú výšku v a podstavnú hranu a platí: V = 2,8 m3, v = 2,1 m
 • Objem 34
  Objem pravidelného štvorbokého hranola je 192 cm3. Veľkosť jeho podstavnej hrany a telesovej výšky sú v pomere 1 : 3. Vypočítajte povrch hranola.
 • Objem 33
  Objem gule je o 20% vacsi ako objem kužela. Urci jej povrch ak objem kuzela je 320cm3.
 • Vyjadri 2
  Vyjadri v štvorcových centimetroch povrch gule, ktorej polomer sa rovná jednej štvrtine polomeru kužeľa. Priemer podstavy kužeľa je 20cm
 • Povrch 23
  Povrch zrezaného rotačného kužeľa so stranou s = 13 cm je S = 510π cm2. Urči polomery podstáv, keď ich rozdiel dĺžok je 10cm.
 • Kváder 48
  Kváder, ktorého hrany tvoria tri za sebou idúce členy GP, má povrch 112 cm2. Súčet hrán, ktoré prechádzajú jedným vrcholom je 14 cm. Vypočítajte objem tohto kvádra.
 • Ihlan 4b a uhol
  V pravidelnom 4-bokom ihlane zviera bočná hrana s uhlopriečkou podstavy uhol 55°. Dĺžka bočnej hrany je 8 m. Vypočítajte povrch a objem ihlana.
 • Objem 31
  Objem gule je 803,84m³ . vypočítaj jej povrch.
 • Prienik 3
  Prienik roviny vzdialenej od stredu gule 2 cm a tejto gule je kruh, ktorého polomer je 6cm. Vypočítaj povrch a objem gule.
 • Povrch 22
  Povrch gule je 535 m² . Aký je jej objem?
 • Stenová uhlopriečka 3
  Vypočítaj povrch a objem kocky, ktorej stenová uhlopriečka má dlžku 5 cm.
 • Objem 29
  Objem kužeľa je 94,2 dm³, polomer podstavy je 6 dm. Vypočítajte povrch kužeľa.
 • Vypočítajte 48
  Vypočítajte objem a povrch pravidelného štvorbokého zrezaného ihlana, ak a1 = 17 cm, a2 = 5 cm, výška v = 8 cm.
 • Výška valca
  Aká je výška valca, ktorého veľkosť povrchu je 602,88 cm2 a obsah jeho plášta je 376,8cm2?
 • V rotačnom 2
  V rotačnom valci je dané: povrch plášťa (bez podstáv) S= 96 cm2 a objem V= 192 cm kubických. Výpočitajte polomer a výšku tohto valca.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Vyjadrenie neznámej zo vzorca - príklady. Príklady na výpočet plošného obsahu telesa (povrchu telesa).