Základné funkcie - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 3335

 • Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 • Funkcia
  schody Napíšte prvých päť členov postupnosti ?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 • Inverzná funckia
  inverse Z f: y=4x+5 spravte inverznú funkciu.
 • Karty
  sedmove karty Koľkými spôsobmi je možné rozdať 32 hracích kariet 4 hráčom?
 • Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 • Permutácie
  permutations_3 Z koľkých prvkov môžeme zostaviť 720 permutácií bez opakovania?
 • Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3,8.
 • Percentá - zväčšenie 2
  Permutations Čislo o 5% vačšie ako 75?
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 • Rez železničným
  nasyp Rez železničným násypom je rovnoramenný lichobežník, ktorého základne sú v pomere 5:3. Ramená majú dížku 5m, výška násypu v=4,8 m. Vypočítajte plochu rezu S.
 • Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 • Koľko 74
  city Koľko slov možno vytvoriť zo všetkých písmen slova BRATISLAVA?
 • Uspešnosť
  test_2 Z 30 úloh vyriešené spravne 24. Uspešnosť v% vyjadriť.
 • Abs v nerovnici
  eq222 Rieš na Z - nerovnicu s absolútnou hodnotou: |x-18|+4 > 1
 • Prevrátená hodnota
  inverse Je pravda (dokážte to) že ak a > b > 0 platí: ?
 • Šestiny
  one_sixth Koľko šestín sú dve tretiny?
 • Klesanie 2
  promile_1 Vyjadrite klesanie 8 percent v promile.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .