Základy fyziky + základy elektrotechniky - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 52

 • Medený 4
  Medený vodič má pri teplote 36°C odpor 2,8Ω. Akú hodnotu odporu bude mať po ochladení na -22°C?
 • Špirála
  Špirálou elektrického variča prechádza pri napätí 220 V prúd 4,4 A Aký je odpor špirály?
 • Aký dlhý 2
  Aký dlhý musí byť vodič z manganinu o priemere 0,8mm aby mal hodnotu 10Ω?
 • R1R2 sériovo
  V uvedenom obvode (dva odpory R1 a R2 sú zapojené sériovo) je celkový odpor od A do B 16 ohmov. Nájdite odpor R2 a prúd cez 12-ohmový odpor R1, ak je napätie medzi A a B je 10 V.
 • K akému
  K akému elektrickému napätiu je pripojená žiarovka smerového svetla s odporom 7400 mΩ, ak ňou prechádza prúd 1,6 A?
 • Vlákno 2
  Vlákno žiarovky stretávacích svetiel auta má odpor 5 Ω. Aký veľký elektrický prúd ňou prechádza pri štandardnom napätí autobatérie 12 V?
 • Watty žiarovka
  Urči odpor žiarovky, ktorej príkon pri napätí zdroja 220 V je 15 W.
 • Výstupné
  Výstupné napätie transformátora je 880 V. Sekundárne cievka má 1200 závitov. Urči, k akému napätie je pripojená primárna cievka a koľko má závitov, preteká ak jej prúd 1 A. Transformačný pomer k = 4. Aký prúd preteká sekundárnou cievkou?
 • Primárna
  Primárna cievka transformátora má 1100 závitov a je pripojená k napätiu 220V. Koľko závitov má sekundárna cievka, ak je na nej napätie 55 V? Urči transformačný pomer a rozhodni, o akú sa jedná transformáciu.
 • Vypočítaj 121
  Vypočítaj výkon elektromotora, ak pracuje 10 minút a elektromer nameral spotrebu 500 Wh.
 • Vypočítajte
  Vypočítajte napätie v uzavretom obvode. Vypočítať výkony odporov. R1 = 30 ohmov, R2 = 10 ohmov. I = 0,1A. U =?. Odpory sú spojený sériovo, za sebou.
 • Odpor žiarovky 2
  Na svorkách žiarovky zapojenej v elektrickom obvode sme v istom okamihu namerali napätie 4,5V pri prechádzajúcom prúde 150 mA. Aký je odpor žiarovky?
 • Hliníkový vodič
  Aký veľký odpor má hliníkový vodič s dĺžkou 0,2 km a priemerom 10mm?
 • Protón
  Na protón s hmotnosťou mp = 1,67,10-27 kg a elektrickým nábojom e = 1,6,10-19 C, ktorého začiatočná rýchlosť bola nulová, pôsobí homogénne elektrostatické pole s neznámou intenzitou E. Protón sa pohybuje v smere siločiar a na dráhe s = 22 cm získa rýchlos
 • Intenzita elektrického poľa
  Aká je intenzita elektrického poľa v bode, ktorý leží uprostred medzi dvoma bodovými nábojmi Q1 = 5,10-5 C a Q2 = 7,10-5 C, ktoré sú od seba vzdialené o r = 20 cm. Náboje sú umiestnené vo vákuu.
 • Elektromotory
  1. Akú frekvenciu má rozvodná elektrická sieť v Európe? 2. Napíšte, aké otáčky by mal synchrónny motor s troma pólovými nástavcami? 3. Akým zariadením by ste zvýšili alebo znížili otáčky elektromotora? 4. Napíšte prečo do kotvy asynchrónneho elektromo
 • Cu vinutie
  Vypočítajte prúd, ktorý prechádza medeným vinutím pri prevádzkovej teplote 70st. Celzia, ak je priemer vinutia 1,128 mm a dĺžka vinutia 40m. Vinutie je pripojené na napätie 8V.
 • Prúd vo vodiči
  Vypočítaj prúd vo vodiči (v mA), ak je pripojený k zdroju napätia 4,5 V a jeho odpor je 20 (ohm).
 • Na žiarovke
  Na žiarovke je údaj 6V-0,05 A, aký prúd prechádza žiarovkou, pripojíme ak ju ku článku o napätie 12V?
 • Tri rezistory 3
  Tri rezistory sú zapojené podľa schémy (R1 parelelne k R2 a sériovo s R3: R1||R2 + R3) tak, že R1=0,6 Ω, R2=2 Ω, R3=3 Ω, prúd I1 = 10 A. Vypočítajte všetky prúdy prechádzajúce príslušnými rezistormi R1, R2, R3 a všetky napätia na príslušných rezistoroch U

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Základy fyziky - príklady. Základy elektrotechniky - príklady.