8. ročník + Pytagorova veta - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 457

 • Rovnostranný
  eq_triangle Môže byť pravouhlý trojuholník rovnostranný?
 • Rovnostranný 3uholník
  eq_triangle Rovnostranný trojuholník má obvod 36 dm. Aký má obsah?
 • OPT
  right_triangle_pythagoras Aký obvod má pravouhlý trojuholník s odvesnami 16 cm a 18 cm?
 • Lichobežník
  lichobeznik_4 Je daný lichobežník: c=4,2 cm, v=8cm, S= 42,4 cm, d= 8,4 Treba vypocitat: a, b, obvod o:
 • Uhlopriečka STV
  squares2_8 Určte uhlopriečku štvorca, ktorého obvod sa rovná 72 cm.
 • Rebrík 6
  rebrik33_5 Do akej výšky siaha rebrík dlhý 6,5m opretý o stenu vo vzdialenosti 5,4m?
 • Výška
  equilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník ak jeho obvod je 8?
 • Štvorec
  1square Vypočítajte obsah štvorca, ktorého uhlopriečka je 64 cm.
 • Trojuholník XYZ
  triangle_1111_4 Rozhodnite či trojuholník XYZ je pravouhlý. x = 4 m, y = 6 m, z = 4 m
 • Aky dlhý
  rebrik33_2 Aky dlhý je rebrík opretý o stenu vo vzdialenosti 1,4m od steny, ak je opretý do výšky 3m?
 • Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 • Satén
  diagonal_rectangle_3 Zuzana kúpila kúsok saténu 2,4 m široký. Uhlopriečka je 4m. Aká je dĺžka saténu?
 • Uhlopriečky
  diamond-in-square-etc Uhlopriečky kosoštvorca majú dĺžku 18 cm a 14 cm. Vypočítaj dĺžku strany kosoštvorca.
 • Dáždnik
  dazdnik Vojde do krabice od ovocia dáždnik dlhý 75 cm? Krabica má rozmery 390 mm a 510 mm.
 • Vzdialenosť bodov
  distance Vypočítajte vzdialenosť bodov G[-1; 19] a H[6; 5].
 • Výška
  thales_law Platí pre každý pravouhlý trojuholník že jeho výška je dlhá maximálne polovicu prepony?
 • Štvorec
  ctverec_mo_2 Vypočítajte obvod a obsah štvorca s dĺžkou uhlopriečky 30 cm.
 • Uhlopriečka
  ctverec_mo_1 Vypočítajte stranu štvorca, ak jeho uhlopriečka je 10 cm.
 • Opísana kružnica
  thalet_1 Vypočítaj obvod kružnice opísanej trojuholníku o stranách 9,12,15 cm.
 • Kosoštvorec
  diagonals-rhombus Vypočítajte dĺžky oboch uhlopriečok kosoštvorca a na: a = 13 cm v = 12 cm

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.