8. ročník + trojuholník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 717

 • Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 • Rovnostranný
  eq_triangle Môže byť pravouhlý trojuholník rovnostranný?
 • Kosoštvorec
  diamond_1 Kosoštvorec má stranu 17 cm a uhlopriečku 22 cm. Vypočítajte jeho obsah.
 • Z geometrie
  Valec_ihlan_kuzel_a_ich_siete_ZS Ktoré z tvrdení nie je správne: ?
 • Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.5 a sin (β) = 0.6 vypočítajte sin (γ)
 • Pravouhlý
  triangles_1 Pravouhlý trojuholník ABC s odvesnou a=19 má obsah S=95. Vypočítajte dĺžky zvyšných strán.
 • OPT
  right_triangle_pythagoras Aký obvod má pravouhlý trojuholník s odvesnami 16 cm a 18 cm?
 • Trojuholník XYZ
  triangle_1111_4 Rozhodnite či trojuholník XYZ je pravouhlý. x = 4 m, y = 6 m, z = 4 m
 • Uhly v
  trojuholnik Uhly v trojuholníku sú v pomere 12: 15: 9. Určte veľkosť uhlov.
 • Ťažnica = výška
  rr_triangle2 V akých trojuholníkoch je ťažnica totožná s výškou?
 • Rebrík 6
  rebrik33_5 Do akej výšky siaha rebrík dlhý 6,5m opretý o stenu vo vzdialenosti 5,4m?
 • Rovnostranný 3uholník
  eq_triangle Rovnostranný trojuholník má obvod 36 dm. Aký má obsah?
 • Narysuj
  lichobeznik.svg narysuj lichobežník s ramenami dlhými 4 cm a 7 cm a so základňami dlhými 3 cm a 5cm
 • Výška
  equilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník ak jeho obvod je 8?
 • Trojúholník ABC
  rozbor_triangle Zostroj trojuholník ABC ak platí c = 60mm Vc = 40mm b = 48mm rozbor postup konštrukcia
 • Pomer
  triangle_blue_1 V obecnom trojuholníku je pomer strán a: b = 2:3. Aký je pomer výškok va: vb?
 • Trojuholník
  trangle_nice Vypočítajte výšky v trojuholníku ABC, ak a=75, b=84 a c=33.
 • Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 • Záhadný obsah
  lichobeznik Je daný lichobežník ABCD. Vypočítaj jeho obsah, ak plocha trojuholníka DBC je 27 cm2.
 • Obsah Š.T.
  triangle-inside-square Je daný štvorec DBLK, pričom |BL|=13. Vypočítajte obsah trojuholníka DKU, kde vrchol U leží na priamke LB.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.