Príklady na obsah kruhu a kružnice

Počet nájdených príkladov: 161

 • Obsah kruhu
  circle3 Vypočítajte obsah kruhu s polomerom 1,2 m.
 • 22/7
  red_circle Vypočítaj približne obsah kruhu s polomerom 20 cm. Pri výpočte namiesto π použite 22/7.
 • Hviezda
  cross_star Vypočítaj obsah vyfarbenej časti štvorca s rozmerom 40 cm.
 • Esíčko
  esicko Dĺžka úsečky AB je 24 cm a bod M a N ju delí na tretiny. Vypočítajte obvod a obsah tohto obrazca.
 • Obvod 23
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Dve tretiny
  blue_circle Dve tretiny obvodu kruhu majú dĺžku 12π cm. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Silo
  silo Vonkajší obvod sila je 32 m. Betónová stena je hrubá 35 cm. Aký je vnútorný priemer sila a obsah vnútrajška dna?
 • Štvorlístok
  4listek Vypočítajte obsah štvorlístka, ktorý je vpísaný do štvorca, ktorého strana má dĺžku 6 cm.
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah je 254,34 cm2
 • Medzikružie
  medzikruzie.JPG Dve sústredné kružnice tvoria medzikružie šírky 10 cm. Polomer menšej kružnice je 20 cm. Vypočítaj obsah medzikružia.
 • Obvod
  circles_1 Vypočítajte obsah kruhu s obvodom 15m.
 • Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vpísaného do štvorca je 14. Aký je obsah kruhu opísaného okolo štvorca?
 • Prierez potrubia
  pipe1 Potrubie má vonkajší priemer 1100 mm a steny potrubia majú hrúbku 100 mm. Vypočítajte prierez tohto potrubia.
 • Kruh - ľahké 2
  circle_3 Kruh má polomer 6 cm. Vypočítaj a doplň:
 • Kruh 25
  blue_circle_1 Vypočítaj priemer kruhu, ktorého obsah S = 78,5 cm2.
 • Kruh - ľahké
  colorful-circle Vypočítaj obsah kruhu v dm2, ak obvod kruhu je 31,4 cm.
 • Polomer 5
  circle_packing_1 Vypočítaj obsah kruhu, ktorého polomer je 5 dm.
 • Tráva 2
  zahon Akú veľkú plochu je potrebné vysiať trávou na kruhovom záhone s polomerom 4m?
 • Kruh 23
  described_circle_1 Vypočítaj obsah kruhu, ktorý je opísaný štvorcu so stranou dlhou 7,5 cm.
 • RR trojuholník 2
  RRtrojuhelnik Vypočítajte obsah vyfarbenej časti. Strana rovnostranného trojuholníka má dĺžku 8 cm. Stredy oblúkov sú vrcholy trojuholníka.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .