Stredná škola + kvadratická rovnica - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 244

 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Reciproká
  parabola2 Vyriešte túto rovnicu: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Z koľkých
  combinatorics Z koľkých prvkov vytvoríme 90 variácií 2 triedy bez opakovania prvkov?
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Aký x-uholník
  diagonals_1 Aký x-uholník má 54 uhlopriečok?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Riešte 6
  eq1_1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7
 • Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Kino 4
  cinema_2 V kine je 1656 sedadiel, v poslednej rade je 105 sedadiel, v každej ďalšej je o 3 sedadla menej. Koľko je radov v kine celkom?
 • Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • PT a kružnice
  r_triangle Riešte pravouhlý trojuholník, ak sú dané polomery vpísanej r=9 a opísanej kružnice R=23.
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica ? v obore reálnych čísel?
 • Rovnička
  parabola-soccer Doplňte do rámčekov rovnaké čísla tak, aby platila rovnosť: 550: ?= ? x 22
 • Tajné číslo
  secret_num Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 16.4, ak sa číslo n zväčší o 16.4.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?