Sčítanie do 20

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
38+44 =
22+35 =
15+10 =
9+6 =
17+13 =
4+11 =
22+34 =
64+34 =
11+30 =
12+15 =