Exponenciála - slovné úlohy

 1. Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Januára 2009 v banke na vkladnú knižku sumu 3 000 €. Banka poskytuje pre vklady do 5 000 € ročný úrok 0,30 %. Jankov otec však peniaze vybral po ôsmich mesiacoch. Aký úrok v eurách mu pripočítali?
 2. Pán Demikát
  penize_49 Pán Demikát si od banky zobral pôžičku v hodnote 5000 eur s úrokovou mierou 12 percent. Koľko mesiacov ju bude splácať, ak mesačná splátka predstavuje 80 eur?
 3. Cena auta
  cars_24 Cena auta bola 15000 €. Akú cenu bude mať auto pri každoročnom 1 % odpise za 8 rokov?
 4. Dve deti
  penize_49 Rodina disponuje sumou 5000 €, ktoré chce rozdeliť medzi ich dve deti vo veku 10 a 14 rokov. Každému dieťaťu zriadia účet v tej istej banke úročený štvrťročne pevnou ročnou úrokovou sadzbou 2,75 %. Určte ako musí rodina rozdeliť disponibilnú sumu na tieto.
 5. Les 3
  tree2_3 V lese pribúda každý rok 7,18 % drevnej hmoty. Za koľko rokov sa pri stálom ročnom prírastku drevná hmota zdvojnásobí?
 6. Kryštál
  crystal Kryštál narastie každý mesiac o 2.7 promile zo svojej hmoty. Za koľko mesiacov narastie kryštál z hmotnosti 390 g na hmotnosť 645 g?
 7. Demografia
  population Počet obyvateľov mesta vzrástol za 15 rokov z 37000 na 43500. Aký je priemerný ročný prírastok obyvateľstva v percentách?
 8. Podmnožiny
  1venna_sets Koľko je všetkých podmnožín množiny ??
 9. Vklad
  ping_bank Ak uložíme začiatkom každého roka 559 Eur, koľko peňazí budeme mať pri 2% (zloženom) úrokovaní po 15 rokoch?
 10. Splátky pôžičky
  loan Zoberiem si úver (pôžičku, hypotéku) na 96000 dolárov, doba splatnosti úveru je 19 rokov a úroková sadzba 2.5% p.a.. Koľko by som mal platiť za každý mesiac (ak splácam mesačne) a koľko ročne (ak splácam úver jednou splátkou ročne)?
 11. Postupnosť
  seq Vypočítajte, koľký člen postupnosti určenej vzťahom ? má hodnotu 107.
 12. Úrok
  dollars Vypočítajte, koľko získame za 5 rokov vkladu 25000 je ak úroková miera 1% a úrokovací obdobie je štvrťrok.
 13. Populácia
  population_1 V meste žije 62 000 obyvateľov. Pred 20 rokmi ich bolo 155 000. Koľko obyvateľov bude v meste žiť za ďalších 10 rokov, ak sa počíta s priemerným prírastkom počtu obyvateľstva ako v predchádzajúcich rokoch?
 14. Počítačová revolúcia
  Intel386 Keď sme začínali robiť s počítačmi, tak prvý procesor, ktorý si pamätám bol Intel 8080 z roku 1974 s výkonom 0.5 MIPS. Vypočítajte o koľko percent ročne stúpal výkon procesorov, ak Intel 486DX z roku 1992 má výkon 54 MIPS. Aká by bola spotr
 15. Polčas rozpadu
  Bi Určite polčas rozpadu bizmutu, ak hmotnosť bizmutu z pôvodnej hmotnosti 32g bola za 242 minút iba 2g.
 16. Úrok
  MoneyHouse Aká veľká je ročná úroková miera na účte, či sme vložili 21640 a za 179 dní obdržali 22453.1 ?
 17. Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 18. Do kina
  tree Janka sa v 8 hod dozvedela, že všetkých 1093 žiakov školy pôjde do kina. Počas 20 min. to povedala 3 kamarátom. Každý z nich to opäť za 20 min. povedal ďalším trom. Týmto spôsobom sa správa šírila ďalej. V koľko hodín sa ju dozvedeli všetky deti v škole?
 19. Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 68] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 5x
 20. Vklad 3
  interest_money Po roku mala Martina na vkladnej knižke 1832 €. Aka bola úroková miera, keď počiatočný vklad činil 1704 € ?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.