Kvadratická rovnica + rovnica - slovné úlohy

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Pravouhlý trojuholník
  vertex_triangle_right LMN je pravouhlý trojuholník s vrcholmi L (1,3), M (3,5) a N (6, n). Ak je uhol LMN je 90° nájdite n.
 2. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 3. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 15 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 6 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 4. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 5. Kváder
  cuboid_1 Kváder má povrch 5657 cm2, dĺžky jeho hrán sú v pomere 1:5:2. Vypočítaj objem kvádra.
 6. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 24 cm a jeho prepona má dĺžku 10 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 7. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 dm kratšia ako prepona a o 3 dm dlhšia ako kratšia odvesna.
 8. Z9–I–3
  ball_floating_water Julke sa zakotúľala loptička do bazéna a plávala vo vode. Jej najvyšší bod bol 2 cm nad hladinou. Priemer kružnice, ktorú vyznačila hladina vody na povrchu loptičky, bol 8 cm. Určite priemer Julkynej loptičky.
 9. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 178 m a dĺžka jeho uhlopriečky je 72.53 m. Určite rozmery obdĺžnika.
 10. Čerpadlá
  pool_pump Nádrž sa naplní dvoma čerpadlami za 21 minút. Prvým čerpadlom sa naplní o 40 minút skôr ako druhým. Za koľko minút sa naplní prvým čerpadlom?
 11. Vlaky
  trains_toys Do stanice vzdialené 130 km vyjde osobný vlak, za 1.3 hodiny po ňom rýchlik, ktorý prejde za hodinu o 35 km viac, takže dôjde do cieľa o 7 min skôr. Vypočítajte priemerné rýchlosti oboch vlakov.
 12. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=39 cm a výška vc=17 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 13. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník OMS má preponu s=208 cm a výšku 96 cm. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 14. Mince
  eur_coins Gejza mal našetrený určitý počet 2-eurových mincí. Mince si uložil v jednej vrstve do štvorca. Zostalo mu 5 mincí. Keď chcel zostaviť štvorec, ktorý by mal o jeden rad viac, chýbalo mu 12 mincí. Koľko eur mal?
 15. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 16. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 17. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1829 divákov. Do prvej rady je plánovaných 29 sedadiel, do každej následnující postupne o 2 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?
 18. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 8 m sa zlomil a jeho špička dopadla 2.1 m od päty stĺpa. V akej výške nad zemou sa stĺp zlomil?
 19. Kocky
  two_cubes Povrchy kociek, z ktorých jedna má hranu o 38 cm kratšiu ako druhá, sa líšia o 29640 mm2. Určite dĺžky hrán obidvoch kociek.
 20. Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.