Matice - slovné úlohy

 1. Matice
  math_3 Inverzná matica k matici A má hodnotu determinantu 0,333. Akú hodnotu bude mať determinant matice A?
 2. Determinant
  matrix_13 Determinant jednotkovej matice sa rovná 7. Určte, koľko riadka obsahuje matice A.
 3. Matice
  matrix_3 Určite, koľkokrát je väčší determinant matice A, ktorý sa rovná 9 ako determinant jej inverznej matice.
 4. Obdĺžniková matica 2
  matrix_18 Koľko stĺpcov obsahuje obdĺžniková matica, ktorá obsahuje 45 prvkov, pričom počet jej stĺpcov je 5x väčší ako počet jej riadkov.
 5. Štvorcová matica
  matrix_11 Štvorcová matica obsahuje 81 prvkov. Koľko riadkov obsahuje táto matica?
 6. Matica 2
  matrix_12 Obdĺžníková matica obsahuje 12 prvkov a 3 riadky. Koľko stĺpcov má táto matica?
 7. Determinant inv2
  matrix Determinant inverznej matice k matici B má hodnotu 0,25. Akú hodnotu má determinant matice B?
 8. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 9. Determinant inverznej matice
  matrix_1 Determinant inverznej matice k matici C má hodnotu 0,125. Určte, kolkokrát je vačší determinant matice C ako determinant inverznej matice k matici C.
 10. Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 11. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 12. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 13. Obdĺžníková matica
  matrix_9 Obdĺžníková matica obsahuje 3 riadky a 4 stĺpce. Určte, koľko prvkov obsahuje táto matica.
 14. Determinant
  matrix_8 Aké číslo dostaneme, ak vynásobíme determinant matice A s determinantom jej inverznej matice.
 15. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 16. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 17. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 18. Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 19. Matice
  matrix_24 Obdĺžniková matica M obsahuje 21 prvkov a má 3 stĺpce. O koľko riadkov má matica M viac ako štvorcová matica F, ktorá obsahuje 4 prvky.
 20. Determinant súčinu
  matrix_20 Determinant súčinu 2 štvorcových matíc má hodnotu 3. Akú hodnotu bude mať súčin príslušných determinantov týchto matíc.

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.