Úlohy pre stredoškolákov - strana 79

 1. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 2. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 3. Počet bodov
  lines_3 V koľkých bodoch sa pretne 10 priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 4. Vykrátiť
  zlomky_15 Upravte výraz s faktoriálmi: (n+6)!/(n+4)!-n!/(n-2)!
 5. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 6. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 7. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 8. Ukážte,
  seq_5 Ukážte, že ak x, y, z sú 3 po sebe idúce nenulové cifry, tak zyx-xyz=198, kde zyx a xyz sú trojciferné čísla vytvorené z cifier x, y, z.
 9. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 10. Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 11. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 12. Percentá 24
  cubes3_4 O koľko % sa zmenší povrch a objem kocky ak uhlopriečka sa zmenší o 10% ? b, zväčší o 10% ?
 13. Koľko 19
  number_line_10 Koľko trojcifernych čísel zostavíme z číslic 4,5,6,7?
 14. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 15. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 16. V kine
  cinema2_11 V kine sedi vedľa seba 7 chlapcov. Koľkými spôsobmi sa môžu usadiť na sedadlá, ak chlapci chcú sedieť vedľa seba?
 17. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 18. Hranol s kosoštvorcovou
  hranol3b_1 Nádoba tvaru hranola s kosoštvorcovou podstavou má jednu uhlopriečku podstavy 10cm a hranu podstavy 14cm. Hrana podstavy a výška hranola sú v pomere 2:5. Koľko litrov vody je v nádobe keď je naplnená do štyroch pätín objemu?
 19. Elektrina
  binomial_2 Mnohé spoločnosti poskytujúce verejnoprospešné služby podporujú úsporu energie tým, že ponúkajú diskontné sadzby pre spotrebiteľov, ktorí si udržiavajú svoju spotrebu energie pod určitými stanovenými štandardmi. Nedávna správa EPA uvádza, že 70% obyvateľov
 20. Nádoba 11
  odsek Nádoba tvaru dutej polgule je naplnená vodou do výšky v=10 cm. Koľko litrov vody obsahuje, ak vnútorný priemer nádoby je d= 28cm?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.