Úlohy pre stredoškolákov - strana 82

 1. Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 2. Koľko 19
  number_line_10 Koľko trojcifernych čísel zostavíme z číslic 4,5,6,7?
 3. AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 4. Počet bodov
  lines_3 V koľkých bodoch sa pretne 10 priamok, ak žiadne dve nie sú rovnobežné?
 5. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 6. Komplexné odčítanie
  cplx_function_1 Určte rozdiel dvoch komplexných čísel: 3i2-3i4
 7. Hranol s kosoštvorcovou
  hranol3b_1 Nádoba tvaru hranola s kosoštvorcovou podstavou má jednu uhlopriečku podstavy 10cm a hranu podstavy 14cm. Hrana podstavy a výška hranola sú v pomere 2:5. Koľko litrov vody je v nádobe keď je naplnená do štyroch pätín objemu?
 8. Hodnosť
  matrix_4 Určte, akú hodnosť má každá nulová matica.
 9. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 10. Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 11. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 12. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 13. Aritmetická postupnosť 2
  arithmet_seq_3 Určte diferenciu a prvý člen AP, ak a3+a4=48, a7=80.
 14. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 15. Matica 3x3
  matrix_6 Určte, koľko prvkov obsahuje štvorcová matica tretieho rádu.
 16. V kine
  cinema2_11 V kine sedi vedľa seba 7 chlapcov. Koľkými spôsobmi sa môžu usadiť na sedadlá, ak chlapci chcú sedieť vedľa seba?
 17. Elektrina
  binomial_2 Mnohé spoločnosti poskytujúce verejnoprospešné služby podporujú úsporu energie tým, že ponúkajú diskontné sadzby pre spotrebiteľov, ktorí si udržiavajú svoju spotrebu energie pod určitými stanovenými štandardmi. Nedávna správa EPA uvádza, že 70% obyvateľov
 18. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 19. Kosačky
  garden_17 Futbalový klub vlastní päť rovnakých kosačiek. Keby použili dve z nich, pokosili by trávnik na ihrisku za 10 hodín. Ako dlho by trvalo pokosenie trávnika, keby použili všetkých päť kosačiek?
 20. Sever východ
  compass2_2 Adam a Boris idú zo školy po dvoch navzájom kolmých cestách. Adamova priemerná rýchlost je 6 km/h , Borisova 8 km/h. Ako daleko budú od seba vzdušnou čiarou po 0,5 hodinou?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.