Tangens - slovné úlohy

 1. Výškový rozdiel 2
  promile_2 Medzi strediskami je 15km a stúpanie je 13 promile. Aký je výškový rozdiel?
 2. Do rovnostranného
  vpisany_stvorec Do rovnostranného trojuholníka so stranou 10 cm je vpísaný štvorec. Vypočítaj dlžku strany štvorca.
 3. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 4. Goniometrické funkcie
  trigonom Pre pravouhlý trojuholník plati: ? Určite hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 5. Rieka
  river Z pozorovateľne 12 m vysokej a vzdialenej 49 m od brehu rieky sa javí šírka rieky v zornom uhle φ = 13°. Vypočítajte šírku rieky.
 6. Obsah päťuholníka
  5gon_2 Vypočítajte obsah pravidelného päťuholníka so stranou 22 cm.
 7. Pravouhlý
  r_triangle_1 Určite uhly pravouhlého trojuholníka, s preponou c a odvesnamy a,b, ak platí: ?
 8. Kváder
  cube_2 Vypočítajte objem a povrch kvádra ABCDEFGH, ktorého rozmery abc sú v pomere 10:3:10, ak viete že stenová uhlopriečka AC meria 22 cm a ma od telesovej uhlopriečky AG má odchýlku 45 stupňov.
 9. Kúžeľ
  cone-blue Vypočítaj objem a povrch kužeľa, ak priemer podstavy je d=11 cm a strana kužeľa zviera s rovinou podstavy uhol 42°48'.
 10. Stožiar
  stoziar Stožiar elektrického vedenia vrhá 14 m dlhý tieň na stráň ktorá stúpa od päty stožiaru v smere tieňa pod uhlom o veľkosti 14.6° Určte výšku stožiaru, ak výška Slnka nad obzorom je daná uhlom 41°12'.
 11. Obdĺžnik
  golden-rectangle-ratio Vypočítajte dĺžku strany GA a uhlopriečky QA obdĺžnika QGAD, ak |DA| = 32 cm a uhol ∠ QGD = 31 stupňov.
 12. Stúpanie
  Mazda_RX7_1 Na dopravnej značke, ktorá informuje o stúpaní, je napísané 12.1%. Auto prešlo 8 km po tejto ceste. Aký výškový rozdiel auto prekonalo?
 13. Rotačný kužeľ
  cone_3 Objem rotačného kužeľa je 491 cm3 a strana kužeľa zviera s rovinou podstavy uhol 50°. Vypočítajte obsah plášťa rotačného kužeľa.
 14. Trojboký hranol
  TriangularPrism Rovina, ktorá prechádza hranou AB a stredom hrany CC´ pravidelného trojbokého hranola ABCA´B´C´ , zviera s podstavou uhol 44 stupňov, |AB| = 15 cm. Vypočítajte objem hranola.
 15. Štvorboký ihlan
  6 Koľko metrov štvorcových je potreba na pokrytie veže tvaru pravidelného štvorbokého ihlanu o podstavné hrane 10 metrov, ak je odchýlka bočnej hrany od roviny podstavy 68 °? Pri pokrytí sa počíta s odpadom 10%.
 16. Ihlan - uhol
  pyramid Vypočítajte povrch pravidelného štvorbokého ihlanu, ktorého podstavná hrana meria 6 cm, ak je odchýlka roviny bočnej steny od roviny podstavy 50 stupňov.
 17. Budova
  Taipei_101 Ako vysoká je budova, ktorá na vodorovnú rovinu vrhá tieň dlhý 57.8 m pod uhlom 45°6'?
 18. n-uholník II
  x-gon_1 Aká je dĺžka strany pravidelného 5-uholníka opísaného kružnici s polomerom 13 cm?
 19. Štvorboký ihlan
  ihlany Vypočítajte objem a povrch pravidelného 4bokého ihlanu, ktorého podstavná hrana je dlhá 4 cm. Odchýlka bočných stien od roviny je 60 stupňov.
 20. Schodisko
  steps Pod akým uhlom stúpa schodisko, ak je výška schodu je 6 cm a šírka 16 cm?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.