Teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón vystúpi 25 metrov vysoko za minútu po štarte. Každú ďalšiu minútu vystúpi 75 percent výšky, ktorú vystúpal za predchádzajúci minútu.
a) koľko metrov vystúpi za šiestu minútu po štarte
b) aká bude jeho celková výška 10 minút po štarte
c) ako dlho potrvá balónu, než bude viac ako 110 metrov vysoko
d) aká bude konečná výška balóne

Výsledok

a =  5.93 m
b =  94.37 m
t =  NAN min
d =  100 m

Riešenie:

Textové riešenie a =
Textové riešenie b =
Textové riešenie t =
Textové riešenie d =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto slovnej úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Dvojnásobok riadku
  matrix_19 Hodnosť matice A je 3. Akú hodnosť bude mať táto matica, ak k jej prvému riadku pripočítame dvojnásobok druhého riadku.
 2. Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 3. Cvičenie
  piano Ak v pondelok cvičí Zuzka 10 minút a každý ďalší deň chce cvičiť 2-krát toľko ako predchádzajúci deň, koľko hodín a minút bude musieť cvičiť v piatok ?
 4. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 5. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 6. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 7. Rad
  question Určite 6-tý člen a súčet geometrického radu: 5-4/1+16/5-64/25+256/125-1024/625+....
 8. Geometrická 6
  tractor_lorry_1 Určte tretí, štvrtý a piaty člen GP, ak a1=-0,5 s q=-4.
 9. Geometrická postupnosť
  fractal Medzi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvorili geometrickú postupnosť.
 10. Siedmak
  seq_7 Určte siedmy člen GP, ak a1=-3,4, q=5
 11. 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 12. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 13. GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 14. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 15. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 16. Pomer
  geometric_2 Určte podiel prvého a druhého člena GP, ak q=-0,3, a a3=5,4.
 17. Postupnosť
  mandlebrot Nájdite spoločný pomer (tzv. kvocient, resp. koeficient) postupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875. Pomer zapíšte ako desatinné číslo zaokrúhlené na desatiny.