Geometrická postupnosť

V geometrickej postupnosti je a4 = 20 a a9 = -160. Vypočítajte prvý člen a1 a kvocient q.

Výsledok

q =  -1.516
a1 =  -5.743

Riešenie:

Textové riešenie q =
Textové riešenie a__1 =
Textové riešenie a__1 = : č. 1
Textové riešenie a__1 = : č. 1Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Geometrická postupnosť 3
  sequence V geometrickej postupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočítajte prvý člen a1, kvocient q a počet členov n z ich súčtu.
 2. Kryštál
  crystal Kryštál narastie každý mesiac o 2.2 promile zo svojej hmoty. Za koľko mesiacov narastie kryštál z hmotnosti 160 g na hmotnosť 311 g?
 3. Do kina
  tree Janka sa v 8 hod dozvedela, že všetkých 1093 žiakov školy pôjde do kina. Počas 20 min. to povedala 3 kamarátom. Každý z nich to opäť za 20 min. povedal ďalším trom. Týmto spôsobom sa správa šírila ďalej. V koľko hodín sa ju dozvedeli všetky deti v škole?
 4. Exponenciálna rovnička 2
  exp_8 Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 5. Hodnota
  exp_3 Vypočítajte hodnotu y: 3^y=0,333
 6. Exp
  old_calculator Ak ?, potom n je:
 7. Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5
 8. Exponenciána
  sqrt_4 Určte m: 0,25^m=0,5
 9. Sum-log
  complex_log Súčet dvoch čísel je 32, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2.2. Určite tieto čísla.
 10. Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 11. Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 12. Mocninová rovnica
  exp_6 Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 13. Malé úroky
  eura_7 Otec vložil do banky na začiatku roka 1000 eur s ročnou úrokovou mierou 3%. Koľko eur mu pripíše banka ku vkladu po uplynutí 8 mesiacov? (zložené úrokovanie - z finančnej matematiky)
 14. Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 15. Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 16. Exponenciálna rovnica
  exp_4 Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 17. Zet
  exp_5 Určte z, ak 12^z=1/144