Dôkaz sporom

Chceme dokázať sporom tvrdenie:

Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi.

Z akého predpokladu budeme vychádzať?

Výsledok

???  0 ????Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto slovnej úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady:

 1. V cukrárni
  ice_cream V cukrárni predávajú 5 druhov zmrzlín. Koľkými spôsobmi si môžem kúpiť 3 druhy, ak mi na poradí zmrzlín nezáleží?
 2. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 3. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 4. AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 5. Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 6. Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 7. Derivácia vyšších rádov
  fun3_2 Vypočítaj hodnotu šiestej derivácie tejto funkcie: f(x)=93x.
 8. Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 9. Determinant 8
  matrix_2 Ako sa zmení determinant matice rádu n>=3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?
 10. Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 11. 8b ihlan
  8gon_pyramid Narysuj vo voľnom rovnobežnom premietaní osemboký ihlan, ak dĺžka hrany a=3 cm a výška ihlana v=6 cm.
 12. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 13. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 14. Jednotková matica
  matrix_5 Vypočítaj, akú hodnotu má determinant jednotkovej matice s počtom riadkov 11.
 15. Jednotková matica easy
  matrix_17 Napíšte počet jednotiek, ktoré obsahuje jednotková matica s počtom riadkov 3.
 16. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 17. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3