Hranol - základne

Objem kolmého štvorbokého hranola je 360 cm kubických. Hrany podstavy a výška hranola sú v pomere 5:4:2. Určte obsah podstavy a stien hranola.

Výsledok

S1 =  86.535 cm2
S2 =  34.614 cm2
S3 =  43.267 cm2

Riešenie:

Textové riešenie S1 =
Textové riešenie S2 =
Textové riešenie S3 =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.

Ďaľšie podobné príklady:

  1. Kolmý trojboký hranol
    prism Podstavou kolmého trojbokého hranola je pravouhlý trojuholnik s odvesnami 4,5cm a 6cm. Aký je povrch tohoto hranola, ak je jeho objem 54cm3.
  2. Hrany kvádra
    cuboid_11 Dĺžky hrán kvádra sú v pomere 2: 4: 6. Vypočítajte ich dĺžky, ak viete, že objem kvádra je 2457 cm3.
  3. Rezy kužela
    kuzel_rezy Kužeľ s polomerom podstavy 16 cm a výškou 11 cm rozdelíme rovinami rovnobežnými s podstavou na tri telesá. Roviny rozdelia výšku kužeľa na tri rovnaké časti. Určte pomer objemov najväčšieho a najmenšieho vzniknutého telesa.
  4. Palivo
    vessel Plavidlo spotrebuje 100 ton paliva na 250 míľ. Koľko paliva spotrebuje plavidlo, ak precestuje 400 míľ?
  5. Tri čísla 6
    ratios2_1 Tri čísla sú v pomere 4 : 7 : 14. Tri štvrtiny najmenšieho čísla sú o jeden väčšie ako jedna pätina najväčšieho čísla. Koľkokrát je súčin týchto troch čísel väčší ako ich súčet?
  6. Dve čísla
    number-2_2 Dve čísla sú v pomere 3:2. Ak by sme každé z nich zväčšili o 5, boli by v pomere 4:3. Aký je súčet pôvodných čísel?
  7. Štyri čísla
    ratios Štyri čísla sú v pomere 5:7:4:6. Ich rozdiel sa rovná -84. Určte tieto čísla.
  8. Tri čísla
    kid_math Určte tri čísla, ktoré sú v pomere 1 : 2/3 : 3/4 a súčet prvých dvoch sa rovná najmenšiemu trojcifernému číslu.
  9. Kocka rohy
    polyhedra-truncated-cube Z kocky o hrane 14 cm odrežeme všetky vrcholy tak, že každá rovina rezu pretína hrany 1 cm od najbližšieho vrcholu. Koľko hrán bude mať teleso?
  10. Dve krabice
    3-kostky Dve krabice tvaru kocky s hranami a = 38 cm, b = 81 cm treba nahradiť jednou krabicou tvare kocky (rovnakého všeobecného objemu). Aká bude jej hrana?
  11. Štvorsten
    tetrahedron (1) Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 19 cm.
  12. Mušt
    flasa_1 Mušt sa predáva v päťlitrových a dvojlitrových fľašiach. Pán Kučera si kúpil celkom 216 litrov muštu v 60 fľašiach. Koľko litrov si pán Kučera kúpil v päťlitrových fľašiach?
  13. Dôkaz sporom
    thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
  14. Kúpalisko - prázdniny
    pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
  15. Koeficient
    gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
  16. AP 5
    postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
  17. Kvocient a druhý člen
    geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7