Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
14hl = cm3
33cl = m3
1cl = dl
18cl = mm3
14cl = l
90dl = cl
10dm3 = hl
33hl = cl
4m3 = cl
51m3 = km3