Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
60hl = cl
86mm3 = dl
9l = dl
103l = cm3
6dm3 = cm3
81hl = cm3
104m3 = dl
66dl = dm3
6hl = cl
33cl = dm3