Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
35cm3 = dl
79l = cl
65l = dm3
34cl = mm3
63hl = cm3
17l = hl
36dm3 = dl
106mm3 = cl
68l = dl
104dm3 = dl