Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
48mm3 = dl
12mm3 = l
2dl = l
32l = dl
25m3 = l
67l = cm3
34cl = l
49cl = cm3
73dm3 = cl
31dm3 = mm3