Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
20hl = m3
55dm3 = cm3
20m3 = hl
67cl = dm3
50l = m3
35cm3 = hl
93dm3 = cl
68hl = dl
92m3 = l
76m3 = dm3