Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
130dm3 = dl
129hl = cm3
10dm3 = hl
3hl = cm3
49dl = m3
60mm3 = hl
67dl = m3
84dl = hl
37hl = m3
1dm3 = m3