Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
22dl = dm3
73l = dm3
20dm3 = hl
110dl = dm3
9hl = dm3
9dl = hl
41m3 = dl
47m3 = hl
56cl = l
115dm3 = cl