Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
5m3 = cm3
51dl = hl
78l = cm3
55mm3 = hl
34mm3 = dl
87cl = hl
65m3 = l
9dl = l
40dl = dm3
19dl = mm3