Objem - prevody jednotiek

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Typ jednotiek:
Číselný obor:
Násobnosť:
40cl = l
9cm3 = l
22l = dl
75l = cl
5dl = m3
13m3 = cm3
20hl = dm3
23dl = cl
65l = cl
49cm3 = m3