Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
90cm3 = hl
91cm3 = hl
89cl = mm3
78dm3 = cl
93dl = cm3
52dm3 = cm3
59cl = dl
74m3 = dl
40cm3 = dl
32l = dl