Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
28m3 = cm3
3cl = dl
14l = dl
58cl = hl
140cm3 = hl
87mm3 = hl
8dm3 = m3
22m3 = dl
70mm3 = cm3
22dm3 = mm3