Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
106dm3 = cl
65l = dl
52dl = l
63cl = hl
50hl = cm3
31m3 = dl
53cm3 = m3
20mm3 = cl
37m3 = dl
13m3 = dl