Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
91cm3 = hl
90cl = dl
34m3 = dl
35hl = dl
13dm3 = dl
51mm3 = m3
80dm3 = dl
79cl = dl
95dm3 = cm3
89l = hl