Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
92cl = hl
81dm3 = dl
28m3 = dl
79dl = mm3
95mm3 = dm3
57cm3 = hl
66mm3 = l
50hl = dl
69cl = mm3
5dl = m3