Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
63m3 = dl
89mm3 = dm3
77cm3 = dm3
15cl = mm3
80dm3 = hl
52cl = l
71dl = cm3
60dm3 = mm3
59l = cm3
32l = mm3