Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
9mm3 = dm3
26cl = l
35l = dl
6dl = cm3
51l = m3
90dm3 = l
36cm3 = cl
6m3 = cm3
28m3 = km3
41dm3 = cl