Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
66l = dm3
28m3 = cl
12l = dm3
67dm3 = cl
18cl = l
50m3 = cl
20dm3 = cm3
47cm3 = dm3
87cl = l
15hl = dm3