Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
53mm3 = m3
73dm3 = m3
7hl = dm3
27hl = dl
12l = hl
34mm3 = dm3
94dm3 = cl
105l = cm3
74hl = cl
49l = cm3