Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
32cm3 = dm3
86dl = mm3
102dm3 = cm3
68l = m3
21cm3 = dm3
62cm3 = cl
73m3 = l
24dl = m3
56dl = hl
32dl = cl