Každodenní matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Zelená - červená
  balls_2 Máme 7 vrecúška / vrecia. V každom z nich je jedna zelená a 4 červené guličky. Z každého ťahám len jednu guľôčku. Aká je pravdepodobnosť, že nevytiahnem ani jednu zelenú?
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.
 • Pes
  dog_and_man Pán ide so psom na prechádzku dlhú 20 km od domu. Pán má rýchlosť chôdze 3.5 km/h a pes ktorý neustále behá mezi domom a pánom 16.4 km/h. Koľko kilometrov ubehne pes, než dojdú obaja z domu do cieľa prechádzky.
 • Deľba
  bonbons Traja súrodenci Helena, Oliver a Peter si rozdelili sáčok s cukríkmi podľa zásluh v pomere 3:7:7. Koľko mal každý z nich cukríkov, ak v sáčku ich bolo 255?
 • RS trojuholník
  rs_triangle Vypočítajte polomery kružnice vpísanej a opísanej rovnostrannému trojuholníku so stranou a=62 cm.
 • Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar gule s priemerom 26 m. Koľko m3 plynu sa doň zmestí?
 • Lievik
  nalevka Lievik má tvar rovnostranného kužeľa. Vypočítajte obsah plochy zmáčanou vodou v prípade, že do lievika nalejeme 7.2 litrov vody.
ďaľšie príklady »