Matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Medovníky
  honey_cakes Janko zdobil 22 medovníkov, Anička o 9 viac. Koľko medovníkov ozdobila Anička?
 • Vianočné gule
  balls_christmas Na stromček sme dali 29 vianočných gúľ dvoch farieb. Osem z nich bolo modrých. Koľko vianočných gúľ bolo červených?
 • Autíčka
  cars_children Peter ma 28 autíčok, Zdenko ma o 5 autičok menej. Kolko autíčok má Zdenko?
 • Lietadielka
  aircrafts_paper Jakub poskladal z papiera 23 lietadielok. Bolo to o 6 viac ako poskladal Matuš. Kolko lietadielok poskladal Matuš?
 • Dve pisárky
  lasica_typewriter Sú dve pisárky ktoré prepisujú materiál o 705 stranách; prvá ho zvládne prepísať sama za 24 dní a druhá za 12 dní. Prvý pisárka prepisuje materiál sama 4 dni, zvyšok prepisuje sama druhá pisárka. Koľko dní bude trvať prepisovanie celého materiálu?
 • Píla
  bosh_saw Kotúč okružné píly s priemerom 42 cm sa otočí za minútu 825-krat. Vyjadrite jeho reznú rýchlosť v metroch za minútu.
 • Nádoba + voda
  cuboid_water Nádoba úplne naplnená vodou mala hmotnosť 31 kg. Po odliatí troch štvrtín množstvo mala hmotnosť 10 kg. Vypočítajte hmotnosť a objem nádoby.
ďaľšie príklady »