Matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Vektory - základné operácie
  vectors_1 Dané sú body A[-11;-5] B[24;4] C[-2; 9] a D[-19;19] a. Určite súradnice vektorov u=AB v=CD s=DB b. Vypočítate súčet vektorov u+v c. Vypočítate rozdiel vektorov u-v d. Určite súradnice vektora w=-10.u
 • Na tisíciny
  approx Nasledovné čísla zaokrúhli na tisíciny:
 • Rozklad
  prime_factorization Urobte rozklad pomocou prvočísel čísla 421. Výsledok zapíšte ako prvočíselné delitele (všetky, aj násobné)
 • Autá
  car_red O 7:00 h z bodu A ide auto 40 km za hodinu, z bodu B ide auto 70 km za hodinu. Medzi A a B je 250 km cesty. Kedy a na ktorom kilometri sa stretnú (merané od bodu A)?
 • Delitele
  divisors Súčet všetkých deliteľov istého nepárneho čísla je 1304. Určte, aký je súčet všetkých deliteĺov dvojnásobku tohto neznámeho čísla.
 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Priemer známok
  vysvedcenie_2 Priemer známok, ktoré mali na vysvedčení žiaci 7.A z matematiky, je presne 2.45 . Ak by sme nepočítali jednotku a trojku súrodencov Michaela a Aleny, ktorí prišli pred mesiacom, bol by priemer presne 2.5. Určte koľko žiakov má 7.A
ďaľšie príklady »