Matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Zdvihový objem motora
  stroke_bore_engine Vypočítajte celkový zdvihový objem 6- valcového motora s priemerom piesta B = 8.1 cm a zdvihom S = 3.8 cm. Pomôcka: kľukový hriadeľ urobí jednu otáčku, kým piest sa pohybuje z hornej časti valca na dno a naspäť. Vzhľadom k tomu, piest je spojený s kľuk
 • Odmocniny
  square_roor Vypočítaj odmocniny z týchto čísel:
 • Stred úsečky
  midpoint-segment Bod A má súradnice [3; 15] a stred úsečky AB je bod [12; 10]. Aké sú súradnice bodu B?
 • Vzdialenosť
  origin_math Aká je vzdialenosť medzi počiatkom O and bodom A so súradnicami [-16; -12]?
 • Vektory
  vectors Vektor a má súradnice (11; -20) a vektor b má súradnice (-2; 10). Ak vektor c= b-a, aká je veľkosť vektora c?
 • Súčet vektorov
  vectors Veľkosť vektora u je 8, vektora v je 11. Vektory zvierajú uhol 65°. Aká je veľkosť vektora u+v?
 • Zvyšky
  dividing Daná je množina čísel { 297; 354; 365; 420; 489; 645 }. Deľte tieto čísla číslom 95. Určite množinu zvyškou a ako výsledok udajte súčet týchto zvyškov.
ďaľšie príklady »