Každodenná matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Kosínus
  theta Určte kosínus najmenšieho vnútorného uhla v pravouhlom trojuholníku s odvesnami 9 a 3 a preponou 9.487.
 • Mocniny - porovnanie
  diagram Koľkokrát väčšie je číslo 103 ako 63?
 • 6uholník - jednoduché
  hexagons Obvod pravidelného šesťuholníka je 117. Určte polomer jeho opísanej kružnice.
 • Uhlopriečky
  diagonals Vypočítajte dĺžky uhlopriečok v kosoštvorci, ak jeho strana má dĺžku 31 a jeden jeho vnútorný uhol je 40°.
 • Studňa
  well Na hriadeli s kolesom je upevnené lano s vedrom. Hriadeľ má priemer 60 cm. O koľko metrov klesne vedro, ak kolesom otočíme 8-krát?
 • Dve autá
  car_racing Auto A1 ide priemernou rýchlosťou 108 km/h a druhé auto A2 103 km/h. Koľko bude trvať autu A1 sekúnd, aby obehol idúce auto A2. Autá predpokladajte že obe sú dlhé 4 metrov a bezpečnostná medzera medzi autami nech je 3 metrov.
 • Vpísaný obdĺžnik
  circle_desc_rectangular Obsah kruhu je 127. Urči obsah vpísaného obdĺžnika, ktorého jedna strana je 5.
ďaľšie príklady »