Matematika

Matematika je veda milujúca poznanie. Tento portál o matematike ponúka vyše 1000 príkladov a úloh spolu s ich riešeniami. Ak hľadáte materiály k matematike, pripravujete sa na prijímačky, maturitu, monitor, ste tu správne. Okrem príkladov ponúkame pomoc s klasickými problémami v školskej matematike pomocou online matematických kalkulačiek.

 • Vektory
  vectors Vektor a má súradnice (11; -20) a vektor b má súradnice (-2; 10). Ak vektor c= b-a, aká je veľkosť vektora c?
 • Súčet vektorov
  vectors Veľkosť vektora u je 8, vektora v je 11. Vektory zvierajú uhol 65°. Aká je veľkosť vektora u+v?
 • Zvyšky
  dividing Daná je množina čísel { 107; 304; 377; 541; 568; 617; 642 }. Deľte tieto čísla číslom 71. Určite množinu zvyškou a ako výsledok udajte súčet týchto zvyškov.
 • Tetrapack
  tetrapack Aká vysoká má byť škatuľa na mlieko v tvare hranola s rozmermi podstavy 10 cm a 8.7 cm, ak jej objem je 1 liter?
 • Sud 2
  barell Prázdny sud váži 12 kg. Keď ho naplníme vodou do 31% výšky, váži 35 kg. Koľko váži sud plný vody?
 • Jogurt
  jogurt Kartón obsahuje 30 jogurtov. Koľko kartónov jogurtov je nutné objednať v jedálni pre 1109 ľudí?
 • Amortizácia auta
  carisma.JPG Predpokladajme že automobil má životnosť 15 rokov a nový stojí 14000 eur. Vypočítajte koľko mesačne stojí rovnomerné amortizovanie hodnoty auta počas jeho životnosti. Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty majetku (autá, budovy), spôsobené najmä opo
ďaľšie príklady »