Přirozená čísla - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 619

 • Podíl a zbytek
  plusminus Po vydělením neznámého čisla číslem 23 vznikne podíl 11 a zbytek 4. zjisti neznámé číslo.
 • Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Rok 2018 jak číslo
  new_year Součin tří kladných čísel je 2018. Která jsou to čísla?
 • Devítinásobek
  numbs Devítinásobek čísla x je o 7 menší něž 160. Určete hledané číslo x.
 • NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 • Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 120.
 • Najdi 5
  numbers_49 Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.
 • Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 • Monitor 9
  plusminus_1 Urč 2/3 podílu součtu a součinu všech prvočíselných dělitelů čísla 120.
 • Organizátoři
  numbers_1 Organizátoři lyžařských závodů mají vytisknout startovní čísla od 1 po 45. Kolikrát při tisku použijí číslici 3?
 • Telefonní císla
  phones Kolik 7-místných telefonních císel můžeme sestavit tak, aby každé číslo sestávalo z různých číslic?
 • Dvojciferné
  numbers_40 Kolik je dvojciferných čísel v řadě od 0 do 100?
 • Sudá / lichá čísla
  parne_neparne a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla. b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla?
 • Součin
  magic Určete dva sčítance čísla 42 tak, aby jejich součin byl co nejmenší.
 • Prvočísla 2
  prime_table Kterými prvočísly je dělitelné číslo 2026?
 • Dělitelnost 2
  divisors Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?
 • Tří čísla 6
  numbers2_49 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Cifry
  numbers_2 Napište nejmenší a největší 2-ciferné číslo.
 • Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.