Počty, počítání - příklady

Ahoj. Na této stránce si můžete procvičit znalosti z aritmetiky na generovaných příkladech z různých oblastí - od sčítání, násobení po procenta. Příklady jsou číselné (numerické) a tudíž neobsahují slova a věty, v podstatě se jedná o trénování vyhodnocování matematických výrazů např. 1+3. Odpovídající slovní úloha by zněla: Babka má 1 kozu a tři slepice. Kolik zvířat má na dvoře?