Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
2+3 =
34+14 =
64+26 =
52+42 =
14+17 =
18+12 =
65+30 =
18+33 =
26+26 =
36+40 =