Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
32+49 =
16+12 =
32+35 =
13+16 =
13+27 =
25+30 =
47+43 =
38+53 =
24+15 =
42+37 =