Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
41+40 =
23+11 =
25+14 =
25+27 =
18+20 =
46+37 =
20+21 =
15+14 =
19+14 =
54+44 =