Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
49+48 =
34+33 =
21+13 =
20+24 =
5+11 =
54+43 =
35+45 =
31+19 =
21+30 =
56+23 =