Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15+22 =
37+39 =
12+13 =
27+23 =
33+32 =
18+19 =
33+33 =
25+20 =
9+9 =
1+2 =