Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
57+30 =
2+1 =
21+16 =
6+7 =
3+3 =
39+50 =
21+33 =
42+44 =
24+25 =
40+34 =