Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
23+22 =
50+34 =
15+14 =
37+40 =
2+1 =
43+57 =
43+47 =
24+20 =
15+34 =
20+17 =