Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
13+18 =
45+44 =
58+25 =
22+39 =
27+31 =
23+33 =
50+36 =
32+20 =
8+12 =
33+27 =