Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15+25 =
43+47 =
43+37 =
14+23 =
25+27 =
49+38 =
31+63 =
19+16 =
45+44 =
35+29 =