Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
11+9 =
36+55 =
27+24 =
38+42 =
40+47 =
34+33 =
18+25 =
23+31 =
3+3 =
15+17 =