Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
34+43 =
23+24 =
3+6 =
40+45 =
3+4 =
12+10 =
22+39 =
49+45 =
23+33 =
29+27 =