Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
3+2 =
11+7 =
43+24 =
12+8 =
30+46 =
59+23 =
11+20 =
24+13 =
10+13 =
33+58 =