Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
25+33 =
63+25 =
38+45 =
57+35 =
16+25 =
22+31 =
4+4 =
15+22 =
20+19 =
2+5 =