Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
12+10 =
47+51 =
18+35 =
34+51 =
20+30 =
25+34 =
3+1 =
43+21 =
33+42 =
4+7 =