Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
41+44 =
38+36 =
48+41 =
27+47 =
39+47 =
13+23 =
40+20 =
56+25 =
31+44 =
21+22 =