Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
42+49 =
20+21 =
40+41 =
41+33 =
20+14 =
31+29 =
24+15 =
22+19 =
16+16 =
8+10 =