Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
30+16 =
41+46 =
33+31 =
6+14 =
26+31 =
39+35 =
23+23 =
27+35 =
40+45 =
49+50 =