Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
15+11 =
6+11 =
18+14 =
43+44 =
34+45 =
9+10 =
12+10 =
14+10 =
18+45 =
21+60 =