Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
49+44 =
4+2 =
56+23 =
24+21 =
34+42 =
42+43 =
49+34 =
35+37 =
25+20 =
27+19 =