Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
26+23 =
28+33 =
43+28 =
6+8 =
17+24 =
25+21 =
31+30 =
31+26 =
40+30 =
2+2 =