Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
29+19 =
8+7 =
42+51 =
32+46 =
12+10 =
57+42 =
36+38 =
28+46 =
15+13 =
29+49 =