Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
12+15 =
41+41 =
16+11 =
38+49 =
29+30 =
31+16 =
32+28 =
15+31 =
50+43 =
43+33 =