Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
28+23 =
19+19 =
16+21 =
40+56 =
33+66 =
52+40 =
17+26 =
59+38 =
55+32 =
9+9 =