Sčítání do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
36+44 =
53+33 =
2+7 =
54+27 =
38+52 =
19+30 =
38+38 =
34+43 =
60+32 =
9+15 =