Téma - příklady

Počet nalezených příkladů: 1604

 • Součet graficky
  fun Narysuj graficky součet všech stran čtyřúhelníku ABCD
 • Cifra
  olympics Jaké je poslední číslo 2016-té mocniny čísla 2017?
 • Síla
  hydrostatic Na jakou plochu působí v hloubce 30 m ve vodě hydrostatická tlaková síla 3 kN?
 • Vodičem 2
  cu_wire Vodičem prošel elektrický náboj 10 C za 50 s. Jaký procházel vodičem elektrický proud?
 • Uhlopříčky
  diagonals_cube_all Krychle hrana délky 5cm. Narýsovat ruzne uhlopříčky.
 • Míchačka
  miesacka Jakou práci přijala míchačka o účinnosti 30%, když vykonala 4,5kWh práce?
 • Odpor elektrika
  voltemeter Jak veliké napětí naměříme na rezistoru o odporu 50Ω, prochází-li jím proud 25 mA?
 • Vodičem
  coulomb Vodičem protékal elektrický proud 100 mA po dobu 160 s. Jaký elektrický náboj jím prošel?
 • Pohyb po kružnici
  clocks2 Určete oběžnou dobu, frekvenci otáčení a úhlovou rychlost sekundové a minutové ručičky u hodinek.
 • Letadlo 10
  aircraft-02 Jakou rychlostí letí letadlo, když za 30 minut uletělo 106 km?
 • Elementární náboj
  electron Kolik musí být dohromady elektronů, aby daly dohromady náboj -1C?
 • Jednoduché úrokování 3
  coins-uk Najděte jednoduchý úrok, pokud vložíte 11928 dolarů na 2% po dobu 10 týdnů.
 • Smíchám
  vinegar Smíchám 70g vody a 50g 8% octa. Kolika %ní roztok vznikne?
 • Šestiúhelník
  stef.6.11.99 Rozděl pravidelný šestiúhelník na osm stejných dílů.
 • Dráha
  bus Autobus ujede 5 km za 8 minut. Kolik kilometrů ujede za tři čtvrtě hodiny při stálé rychlosti ?
 • Vyznač
  kolmice Vyznač 4 různé body O, P,R. S. Vyznač usečky OP, OR, OS. Vyznačene usečky změř.
 • Automobil
  car Automobil jede rychlostí 70km/hod, jakou dráhou ujede za 2 hod?
 • Napětí
  voltemeter Jak veliké napětí naměříme na rezistoru o odporu 400Ω, prochází-li jím elektrický proud 55 mA?
 • Coulomby
  coulomb Za jaký čas projde průřezem vodiče náboj velikosti 15 C, pokud vodičem prochází proud 3mA?
 • Konvica
  rychlovarna-kanvica Jaký je výkon rychlovarné konvice o příkonu 2kW s účinností 90%?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.