Konstrukční úlohy - příklady

Počet nalezených příkladů: 92

 • Písmena
  Zjistěte, která písmena (velká tiskací) lze napsat jako středově souměrná.
 • Sestroj
  Sestroj trojúhelník ABC, pokud víš: alfa = 60° strana b = 4 cm strana a = 10 cm
 • Kosodélník
  Sestrojte kosodélník ABCD se stranou a=7cm, b=5cm, jehož úhlopříčka e je kolmá na stranu b.
 • Jak rozdělit
  Jak rozdělit rovnoramenný trojúhelník na dvě části o stejných obsazích kolmo na osu souměrnosti (na lichoběžník a trojúhelník)?
 • Narýsuj 7
  Narýsuj pravoúhlý trojúhelník, který má stranu a = 5 cm, c = 8 cm. Pravý úhel je u vrcholu C. Jaká je velikost strany b? *
 • Souřadnice vrcholů
  Jsou dány souřadnice vrcholů trojúhelníku: P (-12,6), Q (4,0), R (-8, -6). Načrtněte obrázek trojúhelníku. Najděte obsah trojúhelníku.
 • Těžiště
  Sestroj trojúhelník ABC, pokud je dané: velikost strany AC je 6 cm, velikost úhlu ACB je 60° a vzdálenost těžiště T od vrcholu A je 4 cm. (Náčrt, rozbor, zápis konstrukce, konstrukce)
 • Narysuj 6
  Narysuj pětiuhelnik ABCDE ktery se sklada ze ctverce ABCE o strane 44mm a rovnostranného trojuhelníku CDE. Diky za pomoc.
 • Sestroj 14
  Sestroj kosočtverec ABCD jeli dáno u2 ( uhlopříčka ), v (výška ) . Udělej rozbor.
 • Lichoběžník
  Sestrojte lichoběžník KLMN, kde platí: k = 9 cm, l = 4 cm, m = 5 cm a úhel α = 45°
 • Čtverec a kružnice
  Je dán čtverec a kružnice, která prochází dvěma sousedními vrcholy čtverce (krajními body strany a) a středem protilehlé strany (c). Který z útvarů má větší obvod?
 • Bod B
  Bod B je vrchol obdélníku ABCD. Na přímce p leží úhlopříčka BD tohoto obdélníku. Bod X je vnitřní bod strany AD obdélníku ABCD a bod Y vnitřní bod strany CD. Sestrojte chybějící vrcholy D, A, C obdélníku ABCD.
 • Sestroj 13
  Sestroj rovnoramenný trojúhelník, je-li dána kružnice opsaná o poloměru r=2,6 cm.
 • Narysuj
  Narysuj lichoběžník, pokud b = 4cm, c = 7cm, d = 4,5cm, v = 3 cm (Postup, diskuse, náčrt, rozbor, konstrukce)
 • Sestrojte 7
  Sestrojte ctyruhelnik ABCD s uhloprickami AC= e 7cm, BD=f=6,2cm, d= 4,3cm, a= 5,3cm a β=125°
 • Načrtni
  Načrtni sít kužele a připiš k ní délku strany, délku oblouku kružnice a délku kružnice, když znáš: délku strany kužele: s = 51,9 cm obvod podstavy kužele= O =151 mm.
 • Dvě konstrukce
  A. Sestrojte ∆ABC takový, že c = 55 mm, α = 45°, β = 60°. B. Narýsujte libovolný ostroúhlý trojúhelník a sestrojte jeho výšky.
 • V trojúhelníku
  V trojúhelníku ABC platí, že výška na stranu a je 6cm. Výška na stranu b se rovná 9 cm. Strana "a" je o 4cm delší než strana "b". Vypočtěte délky stran a, b.
 • Dotýkají zvenčí
  Vypočítejte délku úsečky S1S2, pokud kružnice k1 (S1, 8cm) a k2 (S2,4cm) se dotýkají zvenčí.
 • Trojuholník 333
  V rovině jsou dány body A, B a C vzdálené od sebe 3 cm, přičemž neleží v jedné přímce. Vyznač množinu všech bodů, jejichž vzdálenost je od všech tří bodů menší nebo rovna 2,5 cm.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.