Nové příklady a slovní úlohy

Počet nalezených příkladů: 1173

 • Počítame ze základu
  vaha2 7% ze základu je 35 kg. Kolik je 39% z toho základu?
 • Nad sto procent
  brambory_1 Kolik procent je 119 t z 85 t?
 • 40% ze
  basen 40% ze základu je 1200. Určí jaký je základ.
 • Zvětší 6
  numbers_7 Zvětší číslo 250 o 11%
 • Do banky
  mince_2 Do banky vložíme 6600 Kč na 1 rok s úrokovou mírou 2,5 %. Daň z úroku je 15%. Kolik dostaneme korun po uplynutí jednoho roku?
 • Co je 3
  compare Co je víc 14% z 27 nebo 15% z 28?
 • Odvěsny
  rt_triangle V pravoúhlém trojúhelníku jsou obsahy čtverců nad jeho stranami 169; 25 a 144. Délka jeho delší odvěsny je:
 • Na chate
  tourist Na horské chate je zásoba jídla pro 8 turistu na 15 dní. přišlo jich o polovinu více. Na jak dlouho jim vydrží zásoba jídla, když denní dávka zustane stejná _?
 • Úhlopříčky
  kosostvorec Úhlopříčky kosočtverce KOSA mají délky 20 cm a 48 cm. Vypočítej obvod kosočtverce v centimetrech zaokrouhleno na jednotky.
 • Po vichřici
  tree2 Vrchol stožáru vysokého 5m se po vichřici vychýlil o 1m od původní svislé osy. V jaké výši je vrchol nyní? Zaokrouhlete na 2 desetinná místa.
 • Objem kvádru
  cuboid_3colors Urči objem kvádru, jehož rozměry jsou v poměru 2: 3: 4 a povrch je 117 dm2.
 • Veverky 2
  Squirrel Veverky objevily keř s lískovými oříšky. První veverka utrhla jeden oříšek, druhá veverka dva oříšky, třetí veverka tři oříšky. Každá další veverka utrhla vždy o jeden oříšek víc než předchozí veverka. Když otrhaly všechny oříšky z keře, rozdělily si oříš
 • Jak velkou 3
  earth_1 Jak velkou rychlostí se pohybuje místo na zemském rovníku, je-li poloměr Země 6378 km?
 • Cyklista 20
  cyclist_3 Cyklista ujede za hodinu a půl 22 km. Za jak dlouho by ujel 30 km?
 • Určete
  gulovy_odsek Určete objem kulového odseku, pokud poloměr jeho podstavy je 10 cm a velikost středového úhlu ω = 120 stupňů.
 • V rovnoramenném 4
  rr_lichobeznik_1 V rovnoramenném lichoběžníku ABCD jsou dány jeho základny AB=20cm, CD=12cm a ramena AD=BC=8cm. Určete jeho výšku a úhel alfa při vrcholu A
 • Učedník
  skola_6 Mistr pomohl učedníkovi splnit část úkolu, zbytek dokončil učedník sám. Ukázalo se, že doba potřebná ke splnění úkolu byla třikrát kratší, než kdyby tento úkol plnil učedník sám. Kolikrát více času by potřeboval mistr sám na splnění úkolu v porovnání s ča
 • Vypočítej 82
  cube-root Vypočítej velikost hrany krychle o objemu 48l?
 • Šestiboký hranol
  hexagonprism Vypočtěte objem a povrch nádoby ve tvaru pravidelného šestibokého hranolu s výškou 1,4 m s hranou podstavy 3DM a příslušnou výškou 2,6 dm.
 • Urči velikost
  archimedes2 Urči velikost vztlakové síly, která působí na těleso o objemu 1 dm3 ponořené zcela a) do vody, b) do ethanolu

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.