Goniometrie a trigonometrie - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 465

 • Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 • Trigonometrie
  trigonometry Pokud víte že cos(γ) = sin (806°), jaký je úhel γ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 38.
 • Rovnoběžka
  parallels Vypočítejte délku rovnoběžky 48 stupňů a 10 minut.
 • Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =2, b=7 a ∠ C = 100°. Vypočítejte délku strany c.
 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Kosínus
  cosine Bod [8, 6] leží na koncové straně úhlu θ. cos θ = ?
 • Pod jakým 2
  road Pod jakým úhlem stoupá silnice, je-li stoupání 10%?
 • Trojčlenka
  springblooms_craft_1 Rešte trojčlenkou tuto přímou úměru: 0,25h. ... ... ... ... ... . 3 ks 6,5h. ... ... ... ... ... ... .. x ks
 • Základ procent
  percent_1 Pokud je 14 procent 56, kolik je základ?
 • Lineární funkce
  ratios2 Uspořádané dvojice (páry) (6,24) a (1, s) představují lineární vztah. Najděte hodnotu s.
 • Olej
  olej 30 litrů oleje stojí 28,80 Eur. Kolik stojí litr?
 • Šestiúhelník S
  hexagon Vypočítejte plochu pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kruhu s poloměrem r=11 dm.
 • Dvě cihly
  bricks_4 Jedna cihla váží 1kg a půl cihly, kolik váží dvě cihly?
 • Vepsaná a opsaná
  penta-prism Vypočítejte poloměry kružnice vepsané a opsané pravidelnému pětiúhelníku, jehož strana měří 3 cm.
 • Letec
  aircraft-02_12 Jak vysoko musí být letec, má-li vidět 0,001 zemského povrchu?
 • Rovnoramenný
  math_fun_1 Jak velké jsou úhly rovnoramenného trojúhelníku ABC, pokud jeho základna je dlouhá a=5 m a rameno b=4 m.
 • Sínus
  sine_cosine Určete nejmenší přirozené číslo p, pro které rovnice 4 sinx = p nemá řešení.
 • Pravouhlý
  r_triangle_1 Určitě úhly pravoúhlého trojúhelníku, s přeponou c a odvesnamy a, b; jestliže platí: ?
 • Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 3/4. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.