Goniometrie a trigonometrie - příklady

Počet nalezených příkladů: 488

 • Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 • Trigonometrie
  trigonometry Pokud víte že cos(γ) = sin (806°), jaký je úhel γ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • Trojčlenka
  springblooms_craft_1 Řešte trojčlenkou tuto přímou úměru: 0,25h. .. . . .. .. . . .. .. . . 3 ks 6,5h. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. x ks
 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Rovnoběžka
  parallels Vypočítejte délku rovnoběžky 48 stupňů a 10 minut.
 • Kosínus
  cosine Bod [8, 6] leží na koncové straně úhlu θ. cos θ = ?
 • Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =2, b=7 a ∠ C = 100°. Vypočítejte délku strany c.
 • Základ procent
  percent_1 Pokud je 14 procent 56, kolik je základ?
 • Olej
  olej 30 litrů oleje stojí 28,80 Eur. Kolik stojí litr?
 • Šestiúhelník S
  hexagon Vypočítejte plochu pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kruhu s poloměrem r=11 dm.
 • Pod jakým 2
  road Pod jakým úhlem stoupá silnice, je-li stoupání 10%?
 • Strom 16
  tree2_2 vypočítej výšku stromu - údaje - ze vzdálenosti 41m pod úhlem 15 stupnů ho uvidím celý.
 • Výška v PT
  angle_incline Jedna strana pravoúhlého trojúhelníku je dlouhá 36 se sklonem 15°. Jaká je výška na konci této strany?
 • Rovnoramenný
  math_fun_1 Jak velké jsou úhly rovnoramenného trojúhelníku ABC, pokud jeho základna je dlouhá a=5 m a rameno b=4 m.
 • Lineární funkce
  ratios2 Uspořádané dvojice (páry) (6,24) a (1, s) představují lineární vztah. Najděte hodnotu s.
 • Z nádrže
  tanks_6 Když je z nádrže vyčerpaných 150 litrů, je na 3/8 plná. Kolik litrů je kapacita nádrže?
 • Letec
  aircraft-02_12 Jak vysoko musí být letec, má-li vidět 0,001 zemského povrchu?
 • Soustružník
  time Soustružník opracoval za 9 minut 27 součástek. Kolik jich při stejném tempu opracuje za hodinu?
 • Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=x-21 a y=-2x+14

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.