Arkustangens - příklady

Počet nalezených příkladů: 43

 • Pod jakým 2
  road Pod jakým úhlem stoupá silnice, je-li stoupání 10%?
 • Zkosení
  zkoseni Mám zápis zkosení v poměru 1:6. Jaký je úhel a jaké ho vypočítám?
 • Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:27. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 • Silnice
  atan Na přímém úseku silnice je vyznačeno klesání 12 procent. Jaký úhel svírá směr silnice se směrem vodorovným?
 • Úhel přímek
  lines Vypočítejte úhel dvou přímek y=x-21 a y=-2x+14
 • Tvar
  complex_fnc Určete goniometricky tvar komplexního čísla z = √ 23 -10 i
 • Silnice
  route-66 Průměrné stoupání silnice je dáno poměrem 1:15. Pod jakým úhlem silnice průměrné stoupá?
 • Pod jakým
  road Pod jakým úhlem stoupá silnice, je-li stoupání 8%? Zaokrouhli na desítky minut.
 • Kostka - úhly
  cube_diagonal Vypočítejte úhel mezi stěnovou úhlopříčkou a podstavou krychle. Vypočítejte úhel mezi tělesových úhlopříčkou a podstavou krychle.
 • Úhel
  atan Daná je přímka p určena rovnicí y = (-8)/(6) x +78. Vypočítejte ve stupních velikost úhlu přímky p s osou y.
 • Železnice
  train Železniční trať měla na úseku dlouhém 5,8 km stoupání 9 promile. O kolik metrů trať stoupla?
 • Schodiště
  steps Pod jakým úhlem stoupá schodiště, je-li výška schodu 25 cm a šířka 32 cm?
 • Cesta
  cesta Mezi městy A a B, vzdálených 6 km má cesta průměrné klesání 9‰. Vypočítejte výškový rozdíl míst A a B.
 • Dotyčnice
  ellipseTangent Najděte velikost úhlu, pod kterým je elipsa x2 + 5 y2 = 5 viditelná z bodu P [5, 1].
 • Čtyřboký jehlan
  ihlan Je dán pravidelný čtyřboký jehlan ABCDV; | AB | = 4cm; v = 6cm. Určete úhel přímek AD a BV.
 • Mám vrcholy
  rotate_square Mám vrcholy čtverce A/-3;1/a B/1;4/. Urči souřadnice vrcholů C a D, C' a D'. Díky Petr.
 • Klesání cesty
  znacka_klesanie Dopravní značka informuje o klesání 8,8%. Vypočítejte pod jakým úhlem cesta průměrně klesá.
 • Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?
 • Úhel
  valec Objem rotačního kužele je 9,42 cm3, přičemž výška je rovna 10 cm. Jaký úhel svírá strana kužele s rovinnou podstavy?
 • Jehlan
  jehlan Je dán jehlan, podstava a = 7 cm, výška v = 9 cm; a) urči odchylku roviny ABV od roviny podstavy b) odchylku protějších bočních hran

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.