Po vodorovné

Po vodorovné trati jede auto stálou rychlostí 20 m∙s–1. Prší. Kapky deště padají ve svislém směru rychlostí o velikosti 6 m∙s–1. a) Jak velká je rychlost kapek vzhledem k oknům auta?
b) Jaký úhel svírají stopy dešťových kapek na okně auta se svislým směrem?

Správná odpověď:

v =  20,8806 m/s
α =  73,3008 °

Postup správného řešení:

v1=20 m/s v2=6 m/s  v2 = v12+v22 v=v12+v22=202+62=2 109=20,8806 m/s
tgα=v1:v2=20:6=3103,3333=10:3  α=π180°arctg(v1/v2)=π180°arctg(20/6)=73,3008=73°183"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: