Po vodorovnej

Po vodorovnej trati ide auto stálou rýchlosťou 20 m·s–1. Prší. Kvapky dažďa padajú vo zvislom smere rýchlosťou o veľkosti 6 m·s–1. a) Aká veľká je rýchlosť kvapiek vzhľadom k oknám auta?
b) Aký uhol zvierajú stopy dažďových kvapiek na okne auta so zvislým smerom?

Správna odpoveď:

v =  20,8806 m/s
α =  73,3008 °

Postup správneho riešenia:

v1=20 m/s v2=6 m/s  v2=v12+v22 v=v12+v22=202+62=2 109=20,8806 m/s
tgα=v1:v2=20:6=3103,3333=10:3  α=π180°arctg(v1/v2)=π180°arctg(20/6)=73,3008=73°183"Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.


Tipy na súvisiace online kalkulačky
Dva vektory určené veľkosťami a vzájomným uhlom sčíta naša kalkulačka sčítania vektorov.
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: