Príklady pre 9. ročník (pre deviatakov)

Počet nájdených príkladov: 4103

 • Percentá
  percent2 Vyjadrite v percentách:
 • Zase odmocniny
  sqrt Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Z geometrie
  Valec_ihlan_kuzel_a_ich_siete_ZS Ktoré z tvrdení nie je správne: ...
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Nerovnica
  triangles Ktoré x vyhovuje nerovnici 5 < -x plus 3
 • Polovica
  one_half Polovica z 2 64 je: ...
 • Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.
 • Z ktorého
  percent Z ktorého čísla 70% je 30?
 • Uspešnosť
  test Z 30 úloh vyriešené spravne 24. Uspešnosť v% vyjadriť.
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ||-81|-|-90|| ?
 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: sin(x)= sin(x +3 π)
 • Percentá - zväčšenie 2
  Permutations Číslo o 5% väčšie ako 75?
 • PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 • Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 • Kombinácie
  combinatorics Napíšte všetky dvojprvkové kombinácie z prvkov a, b, c, d.
 • Nepodarky 2
  nepodarky Z 3820 výrobkov bolo 3792 bezchybných. Koľko percent pripadalo na nepodarky?
 • Kvadrant
  quadrants V ktorom kvadrante leží uhol -1165° ?
 • Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6
 • Medaila
  medails Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť zlatú, striebornú a bronzovú medailu medzi 21 súťažiacich?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .