Najľahšie príklady

 1. Tri mačky
  three_cats Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 140 mačiek zožerie 140 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Ján kúpil 8 rovnakých čokolád za 8 Eur. Koľko eúr zaplatí za 19 čokolád?
 3. Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 22388 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 4?
 4. Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 5. Tehla
  brick Tehla váži 2 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 6. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodičia mali 6 dcér. Každá z nich mala jedného brata. Koľko členov mala rodina?
 8. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista prejde za 2 hodín 32 km. Koľko kilometrov by prešiel za 5 hodín?
 9. Sad
  orchard V sade rastie 5 radov po 4 stromov . Koľko je v sade stromov?
 10. Gulôčky
  balls Mám 8 gulôčok a kamarát má 29. O kolko gulôčok má môj kamarat viac?
 11. Tónove zuby
  teeth Vypočítajte v akom veku bude bezdomovec Antonín bezzubý, ak sa o svoje zuby riadne nestará, pričom vo veku 27 rokov mal 27 zubov a každým rokom o jeden ďaľší príde.
 12. Prázdniny
  holidays Vypočítajte koľko hodín trvajú prázdniny, ak trvajú 3 týždne.
 13. Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 5 autobusov zoradiť na letisku?
 14. 7 statočných
  7statocnych 6 hrdinov cvála na 6 koňoch za sebou. Koľkými spôsobmi ich možno zoradiť za sebou?
 15. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 16. Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 92 mm, 69 mm, 115 mm ? Δ DEF: 36 m, 39 m, 15 m ? Δ GHI: 30 m, 86 m, 91 m ? Δ JKL: 72 mm, 30 mm, 78 mm ? Δ MNO: 12 mm, 13 mm, 5 mm ?
 17. Prasiatko
  pig Muž kúpil prasa za 70€, následne ho predal za 85€. Potom ho znova kúpil za 100€ a predal za 110€. Koľko € zarobil?
 18. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 19. Týždne
  calendar 48 týždňov je rovné koľko dní?
 20. Sliepky
  chickens 3 sliepky znesú za 3 dni 3 vajcia. Koľko vajec znesie 12 sliepok za 12 dní?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Ide o to že chceme pomáhať, ale chodia nám upozornenia od organizátorov týchto súťaží, že pomáhame riešiteľom podvádzať. My sme sa snažili istiť vás ako horolezci, nie ťahať lanom na vrchol. Je pravda že hotové riešenie je už priveľká pomoc.

Správne riešenia súťažných úloh sa dozviete po skončení daného kola...