Kombinatorika - príklady

Počet nájdených príkladov: 621

 • Kombinatorika - komisia
  Permutations V komisii bolo 12 členov. Pri hlasovaní bolo 5 členov za a 7 členov proti návrhu. Koľkymi spôsobmi mohla komisia hlasovať?
 • Kombinatorika
  fontains V meste je 7 fontán. Vždy fungujú iba 6. Koľko je možností, ktoré môžu striekať...
 • Slovo MATEMATIKA
  math_1 Koľko slov možno vytvoriť zo slova MATEMATIKA zmenou poradím písmen pričom neberiene ohľad nato či vzniknuté slová majú význam?
 • Vypíše
  numbers_49 Vypíše všetky nepárne 2-ciferné prirodzené čísla zostavené z cifier 1; 3; 4; 6; 8, ak sa cifry neopakujú.
 • Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítajte: ?
 • Trojice
  trojka Koľko rôznych trojíc možno vybrať zo skupiny 25 študentov?
 • Komisia
  combinatorics_1 Z 10 kandidátov je treba do komisie vybrať 3. Koľkými spôsobmi je to možné uskutočniť?
 • Skúšanie
  examination V triede je 21 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať two na vyskúšanie?
 • Variačná rovnica
  fun2_4 Riešte kombinatorickú rovnicu s variáciami: V(2, x+8)=72
 • Karty
  sedmove karty Koľkými spôsobmi je možné rozdať 32 hracích kariet 4 hráčom?
 • Uspešnosť
  test_2 Z 30 úloh vyriešené spravne 24. Uspešnosť v% vyjadriť.
 • Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 • Vo veľkom
  ski_3 Vo veľkom slalome súťaží 13 lyžiarov. Do finále postupujú prvý štyria. Koľko je možností na postup?
 • Šiesti
  lanovka_1 Šiesti chlapci sa majú vyviesť dvojsedačkou na kopec. Koľko možností existuje?
 • Koľko 74
  city Koľko slov možno vytvoriť zo všetkých písmen slova BRATISLAVA?
 • Permutácie
  permutations_3 Z koľkých prvkov môžeme zostaviť 720 permutácií bez opakovania?
 • Pravdepodobnosti
  Venn_diagram Ak P(A) = 0,27 P(B) = 0,14 a P (A ∩ B) = 0,12, vypočítajte nasledovné pravdepodobnosti (zjednotenia. prienikov, opačných javov a ich kombinácií):
 • Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 16 hráčov na dve 8 členné družstvá?
 • Medaila
  medails Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť zlatú, striebornú a bronzovú medailu medzi 21 súťažiacich?
 • Kombinácie
  combinatorics Napíšte všetky dvojprvkové kombinácie z prvkov a, b, c, d.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?