Kombinácie bez opakovania

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(nk)=n!k!(nk)!  n=11 k=3  C3(11)=(113)=11!3!(113)!=11109321=165C_k(n) = \dbinom{ n}{ k} = \dfrac{ n! }{ k! (n-k)!} \ \\ \ \\ n = 11 \ \\ k = 3 \ \\ \ \\ C_{{ 3}}(11) = \dbinom{ 11}{ 3} = \dfrac{ 11! }{ 3!(11-3)!} = \dfrac{ 11 \cdot 10 \cdot 9 } { 3 \cdot 2 \cdot 1 } = 165

Počet kombinácií: 165