Štatistická kalkulačka

Štatistická kalkulačka umožňuje vypočítať množstvo štatistických vlastností dát. Podporuje výpočet priemeru, mediánu, harmonického priemeru, geometrického priemeru, minima, maxima, rozsahu, rozptyl, smerodajná odchýlka, decily, kvartily. Vstup by mal byť niekoľko čísel oddelených medzerami alebo enterami (novými riadkami, bodkočiarkami).


Vypočítaj