Najmenší spoločný menovateľ kalkulačka


Čo je NSM?

Najmenší spoločný menovateľ, alebo spoločný menovateľ (skrátene NSM alebo anglicky LCD) je najmenší spoločný násobok menovateľov zlomkov. Je najmenšie kladné celé číslo, ktoré je násobkom každého menovateľa. Zlomky píšte so zlomkovou čiarou / napríklad 3/4 .

Príklad: výpočet NSM troch zlomkov 1/2 2/3 5/4 vložte 1/2 2/3 5/4.

Ako vypočítať spoločný menovateľ

Rovnaký zlomok sa dá vyjadriť mnohými rôznymi zápismi. Ak je pomer medzi čitateľom a menovateľom rovnaký, zlomky reprezentujú rovnaké racionálne číslo.

Najmenší spoločný menovateľ množiny zlomkov je najmenšie číslo, ktoré je násobkom všetkých menovateľov. Je ich najmenším spoločným násobkom.
Metóda výpočtu najmenšieho spoločného menovateľa je rovnaká ako výpočet najmenšieho spoločného násobku menovateľov zlomkov.
Jednoduchá metóda na výpočet spoločného menovateľa (ale nie zaručene najmenšieho) je vynásobenie spolu všetkých menovateľov.

Príklady na NSMslovné úlohy - viacej »