Výpočet percent

Vyplňte vetu, ktorá predstavuje Vášu úlohu.

Zadajte hodnoty a kliknite na tlačidlo Vypočítať.

Koľko je % zo ?
je koľko percent zo ?
je % z čoho?
Zlomok / je koľko percent?
% zvýšenie zo je
% zníženie zo je
% je aký zlomok/číslo?
Aký je percentuálny nárast/pokles z na ?
Stúpanie/klesanie o % je aký uhol v stupňoch?
Stúpanie/klesanie o uhol stupňov je koľko percent?
Ak sa tovar predáva za po % znížení ceny, aká bola jeho pôvodná cena?


Čo sú percentá?

Percento je číslo (alebo pomer) vyjadrený ako zlomok zo 100 ( t.j. 1% je jedna stotina). Bežne sa zapisuje použitím znaku %.
Napríklad 12% (čítame dvanásť percent) je rovné 12/100 alebo 3/25 alebo 0.12
Percentá sa používajú na vyjadrenie ako velká alebo ako malá je jedna veličina relatívne voči druhej veličine.

Percentá v slovných úlohách:

 • V 5.A
  flu V 5. A dnes chýbali 4 žiaci a v 5. B chýbali 2 žiaci. Koľko percent piatakov bolo v škole, ak 5. A navštevuje 21 žiakov a 5. B o 6 žiakov viac?
 • Štvrťka
  quarter Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 • Semiačko
  seed Koľko semien z 1000 vyklíčilo, ak nevykličilo 23%?
 • Výhra a prehra
  metal Na pretekoch 20% ľudí prehralo, celkový počet bol 100 pretekárov. Koľko pretekárov prehralo?
 • Zo 450
  cargo_truck Zo 450 žiakov školy chodí 432 do školy pešo. Koľko je to percent?
 • Absencie v triede
  absenciaSms V 7.C je 10 dievčat a 20 chlapcov. Včera chýbalo 20% dievčat a 50% chlapcov. Koľko percent žiakov chýbalo?
 • Brigádnici 7
  tree2 Brigádnici vysádzali nové stromčeky . Z celkového množstva 500 sadeníc stihli vysadiť 426. Na koľko percent splnili denný limit výsadby?
 • Železo
  250px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube Železná ruda obsahuje 53% železa. Koľko rudy je potrebnej na výrobu 22 ton železa?
 • Počas 2
  tv Počas automatického ladenia TV prijímač vyhľadal 25 kanálov, z toho boli štyri hudobné. Kanály sa do pamäte TV prijímača ukladajú v náhodnom poradí. Vyjadrite v percentách pravdepodobnosť udalosti, že ako prvý bude uložený hudobný kanál.
 • Látky - textil
  flowers2 K dispozícii je látka - kvetina 495 metrov, biela látka 330 metrov. Aký je percentuálny podiel bielej látky? Koľko je bielej látky menej ako kvetinové látky?
 • Jablká 2
  jablko Jakub má 13 jabĺk. Má o 30 percent viac ako Samko. Koľko jabĺk má Samko?
 • Percentá - ľahké
  percents Koľko percent (%) je 432 z 434?
 • Vyznamenaní 2
  12 V triede ma 60% žiakov dobré študijné výsledky. Z nich je 20% vyznamenaných. Koľko percent žiakov triedy je vyznamenaných?
 • Číslo
  percent Ktoré číslo je o 12 % menšie ako číslo 233?
 • Percentá základ,hodnota...
  percent Základ je 344084, to je 100 %, koľko percent je 384177?
 • Peter a Juraj
  euroset Peter a Juraj dostali spolu 200 eur. Juraj dostal 75% z čiastky. Určte, koľko dostal každý z nich.
 • Vírové ochorenie
  virus V prvom marcovom týždni ochorelo v škôlke 5% detí. V druhom marcovom týždni ochorelo ďalších 9 detí, čím vzrástol počet detí na 20% z celkového počtu detí. Koľko detí chodilo do škôlky?


slovné úlohy - viacej »Často hľadané výpočty na percentá