Výpočet promile

Vyplňte vetu, ktorá predstavuje Vášu úlohu.

Zadajte hodnoty a kliknite na tlačidlo Vypočítať.

Koľko je ‰ zo ?
je koľko promile zo ?
je ‰ z čoho?
Zlomok / je koľko promile?
‰ zvýšenie zo je
‰ zníženie zo je
‰ je aký zlomok/číslo?
Aký je promilový nárast/pokles z na ?
Stúpanie/klesanie o ‰ je aký uhol v stupňoch?
Stúpanie/klesanie o uhol stupňov je koľko promile?
Ak sa tovar predáva za po ‰ znížení ceny, aká bola jeho pôvodná cena?

Promile v slovných úlohách:

 • Zapíš 6
  promile Zapíš promile ako zlomok 7 ‰ 25 ‰ 15 ‰ 10 ‰ 2,5 ‰ 1,7 ‰ 0,8 ‰ 2 ‰
 • Zapíš 7
  promile Zapíš promile ako desatinné číslo 2 ‰ 50 ‰ 2,5 ‰ 0,6 ‰
 • Promile
  promile Vypočítajte 12,3 ‰ zo 672.
 • Promile
  permille Koľko promile je 978 z 84370?
 • Základ a promile
  promile_5 Urči základ, ak 2,8 promile je 50.
 • Promile z percenta
  promile Vypočítaj 1,5 ‰ z 85% z 240
 • Tri príklady na promile
  promile A. Vypočítaj 1,5 ‰ zo 4,5 litra krvi. Výsledok uveď v mililitroch. B. Vypočítaj 3 ‰ z 50 000 €. C. Podnos, ktorým prinášali raňajky do postele zemepánovi je zo zliatiny, ktorá obsahuje 830‰ striebra. Koľko striebra naň použili, ak podnos váži 390 g?
 • Promile alkoholu
  heart Mám 2 promile alkoholu v krvi. Koľko je to mililitrov keď mám 5 litrov krvi?
 • Stúpanie
  aircraft_ascend Pri vodorovnej vzdialenosti 2,4 km cesta stúpne o 3,6 m. Máme vypočítať stúpanie v ‰ (promile).
 • Promile alkohol
  pivo_promile 4,8g/l a) koľko je to mg/l b) koľko je to promile, ak hustota alkoholu je 80% hustoty krvi (vody)?
 • Postrek
  burina_1 V 600 ml postreku je 5 ml účinnej látky. Koľko je to promile?
 • Promile z piva
  pivo V 5 kg krvi dospelého človeka je po troch 10° pivách vypitých v krátkej dobe po sebe 6,6 g alkoholu. Koľko je to promile?
 • Klesanie 2
  promile_1 Vyjadrite klesanie 8 percent v promile.
 • Promile
  18procent 5 km dlhá cesta začína v nadmorskej výške 500 m.n.m. a končí vo výške 521 m.n.m. O koľko promile za tých 5 km cesta stúpla?
 • Zlatá 3
  minca Zlatá minca obsahuje 900 promile čistého zlata. Minca má hmotnosť 950g. Koľko promile tvorí zlato? Koľko gramov tvorí zlato?
 • Železničná trať
  railway_ascent Medzi miestami A, B, ktorých vodorovná vzdialenosť je 1,5km má železničná trať stúpanie 8promile. Medzi miestami B, C je horizontálna vzdialenosť 900m, stúpanie žel. trate 14promile. Urči rozdiel nadmorských výšok bodov A a C.
 • Opilci
  opilci Jednému opilcovi namerali 2,7 ‰ v krvi, druhému 1,75 ‰. Koľko gramov alkoholu mali v krvi ak mali 6 kg krvi?


slovné úlohy - viacej »Často hľadané výpočty na promile