Výpočet promile

Vyplňte větu, která představuje vaš úkol.

Zadejte hodnoty a klikňete na tlačítko Vypočítat.

Kolik je ‰ ze ?
je kolik promile ze ?
je ‰ z čeho?
Zlomek / je kolik promile?
‰ zvýšení ze je
‰ snížení ze je
‰ je jaký zlomek/číslo?
Jaký je promilní nárůst/pokles z na ?
Stoupání/klesání o ‰ je jaký úhel ve stupních?
Stoupání/klesání o úhel stupňů je kolik promile?
Pokud se zboží prodává za po ‰ snížení ceny, jaká byla jeho původní cena?

Promile v slovních úlohách:

  • Promile
    permille Kolik promile je 978 z 84370?
  • Promile
    promile Vypočítejte 5,7 ‰ ze 26.
  • Stoupání
    aircraft_ascend Při vodorovné vzdálenosti 3,2 km cesta stoupne o 3 m. Máme vypočítat stoupání v ‰ (promile).
  • Promile alkoholu
    heart Mám 2 promile alkoholu v krvi. Kolik je to mililitrů, když mám 5 litrů krve?
  • Tři příklady na promile
    promile A. Vypočítejte 1,5 ‰ ze 4,5 litru krve. Výsledek uveď v mililitrech. B. Vypočítejte 3 ‰ z 50 000 €. C. Podnos, kterým přinášeli snídaně do postele zeměpánů je ze slitiny, která obsahuje 830 ‰ stříbra. Kolik stříbra na něj použili, pokud podnos váží 390 g?
  • Opilci
    opilci Jednomu opilci naměřili 2,7 ‰ v krvi, druhému 1,75 ‰. Kolik gramů alkoholu měli v krvi pokud měli 6 kg krve?
  • Zlatá mince
    minca Zlatá mince obsahuje 900 promile čistého zlata. Mince má hmotnost 950g. Kolik promile tvoří zlato? Kolik gramů tvoří zlato?
  • Pivá - promile
    pivo V 5 kg krvi dospělého člověka je po třech 10° pivech vypitých v krátké době po sobě 6,6 g alkoholu. Kolik je to promile?
  • Postřik
    postrek V 600 ml postřiku je 5 ml účinné látky. Kolik je to promile?
  • Vodorovná vzdálenost
    vlak2 Železniční trať má stoupání 12 promile. O kolik metrů vystoupá na vodorovné vzdálenosti 4km?
  • Promile - úhel cesty
    18procent 5 km dlouhá cesta začíná v nadmořské výšce 500 mnm a končí ve výšce 521 m. N. M. O kolik promile za těch 5 km cesta stoupla?
  • Plzeňský kraj
    exp_growth V Plzeňském kraji mezi lety 2000 a 2001 ubylo 14 promile obyvatel. V roce 2000 měl Plzeňský kraj 551281 obyvatel. Kdyby trend úbytku pokračoval stále stejně(každý rok tedy ubývalo 14 promile obyvatel), kolik obyvatel bude mít Plzeňský kraj v roce 2100?
  • Zlatky
    gold V hornině se nachází 1,2 promile zlata. Kolik gramů zlata získají z 45 tun suroviny?
  • Postřik buriny
    burina Na 6 l vody při postřiku jsou 4 promile účinné látky. Kolik ml účinné látky přidáme do postřiku?
  • Stoupání
    lanovka Největší úhel, pod kterém lanovka stoupá je 16°31´ Vyjádřee stoupání v promile.
  • Postřik 2
    postrek Na 6 litrů vody při přípravě postřiků jsou třeba 4 promile účinné látky. Kolik mililitrů účinné látky přidáme do postřiků?
  • Hnojivo
    fertilizer Hnojivo pro zahrádkáře obsahuje tyto stopové prvky: bor. ... ..minimálně 0,3promile hmotnosti. Jaká je nejmenší hmotnost jednotlivých stopových prvků v pětikilogramovém balení hnojiva?


slovní úlohy - více »Často hledané výpočty na promile