Největší společný dělitel kalkulačka


Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »