Zlomkový kalkulátor s kroky
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Příklady použití:

sčítání zlomků: 2/4 + 3/4
sčítání zlomků - pravý zlomek, v základním tvaru: 4/6+1/8
sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7
odčítání zlomků: 2/3 - 1/2
násobení zlomků: 7/8 * 3/9
dělení zlomků: 1/2 : 3/4
dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2
složený zlomek: 5/8 : 2 2/3
kolik je: 1/12 děleno 1/4
přeměna desetinného čísla na zlomek: 0.125 na zlomek
0.625 na zlomek
porovnávaní zlomků: 1/4 2/3
násobení zlomku celým číslem: 6 * 3/4
umocnění zlomků: 3/5^3
umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2
odmocnina ze zlomku: sqrt(1/16)
krácení a usměrňování zlomků: 4/22
smíšené a desetinná čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítání smíšeného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
operace se smíšenými čísly: 8 1/5 + 9 1/2
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)
konverze zlomku na procenta: 3/8 %
převod mezi zlomkem a číslem: 5/8
zlomek ze zlomku: 3/4 z 5/7
násobení: 2/3 z 3/5
dělením najděte kvocient: 3/5 ÷ 2/3
přeměna čísla na zlomek: 3.875
virální problém z Japonska (pořadí vyhodnocování dělení vs. zlomek): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1