Zlomkový kalkulátor s kroky
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení.
Dvojtečka : znamená dělení.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.

Smíšené číslo se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky.


Příklady použití:

virální problém z Japonska (pořadí vyhodnocování dělení vs. zlomek): 9 - 3 ÷ 1/3 + 1
sčítání zlomků: 2/3 + 3/5
sčítání zlomků a smíšených čísel: 1/2 + 2/5 + 6 2/7
odčítání zlomků: 1/2 - 1/5 - 5
dělení zlomků: 5/5 ÷ 1/2
násobení zlomků: 1/2 * 3/5
Dělení zlomků: 1/2 / 3/5
umocnění zlomků: 3/5^3
krácení zlomků: 4/22
smíšené a desetinná čísla: 1.5 - 1 1/5
odčítání smíšeného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
výraz se závorkami: 1/3 * (1/2 - 3 3/8)