Kalkulačka desetinná číslaKalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy se dvěma, třemi nebo více desetinných čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka desetinných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit desetinná čísla.

Příklady použití:

sčítání čísel: -1.5 + 2.45
násobení desetinných čísel: 0.25 * 0.2
dělení desetinných čísel: 5.2 / 0.5
závorky: 3 + 7{4 + 3[2-(8 - 4)×3] + 5}×2
druhá mocnina a pořadí vyhodnocení: 6^2-(2*7+4^2)
třetí odmocnina: cuberoot(27)
přeměna zlomku na desetinné číslo: 3/4
desetinná a smíšené čísla: 1.5 - 1 1/5

Desetinná čísla v slovních úlohách:

 • Součin desetinního
  numbers2 Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?
 • Divné x
  pie Pro které x platí x=2x?
 • Šestiny
  one_sixth Kolik šestin jsou dvě třetiny?
 • Zlomek
  Gauss_stamp Číslo ? zapište jako zlomek a/b, kde a je čitatel a b jmenovatel. a, b = přirozená čísla.
 • Jmenovatel
  fraction_half Vypočítejte chybějící jmenovatel x: ?
 • Urči číslo
  fib2 Určete číslo x tak aby ?.
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Padesát 2
  cisla_5 Padesát procent čísla x je rovno šedesáti procentům čísla y. Čemu je roven podíl čísel x a y?
 • Základní tvar
  mixed_fractions Převeď poměr do základního tvaru: 3,5 : 70
 • Poměr v2
  pomer Zmenšete v poměru 12:16 číslo 13,2.
 • Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Číslo
  sqrt_2 Je číslo 5,146852 iracionální?
 • O kolik
  flower_function O kolik a kolikrát je větší 72,1 jako 0,00721?
 • Procenta a čísla
  20_percent O kolik procent je číslo 268 greater jako číslo 67?
 • Zvětší 6
  numbers_7 Zvětší číslo 250 o 11%
 • Výraz
  fractions Pokud platí že ? je:
 • Smíšená čísla
  zlomky_10 Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3


slovní úlohy - více »