Kalkulačka třetí odmocninacuberoot(27) = 3

Kroky výpočtu

 1. Třetí odmocnina: ∛27 = 3
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s desetinnými čísly, celými čísla, zlomky a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy se dvěma, třemi nebo více desetinných čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit desetinná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka desetinných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit desetinná čísla.

Desetinná čísla v slovních úlohách:

 • Vypočítej 82
  Vypočítej velikost hrany krychle o objemu 48l?
 • Hrana krychle 5
  Kolik měří hrana krychle o objemu 54,9 cm3?
 • Broky
  1500 olověných broků o průměru 3 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 • Plastelínový kuličky
  Plastelínový kuličky mají poloměry r1=39 mm, r2=57 cm, r3=30 cm. Z těchto kuliček se vymodelovala jedna velká koule. Vypočítejte poloměr r vzniklé koule.
 • Odmocnina
  Použite větu o odmocňování odmocniny: cbrt (sqrt[2] (sqrt[4] (6))) = sqrt[n] (6)
 • Olovenná kostka
  Vypočítejte hranu kostky zhotovené z olova, která váží 19 kg. Hustota olova je 11341 kg/m3.
 • Moivre 2
  Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Dvě nádoby
  Dvě nádoby tvaru krychle s hranami délky 0,8dm a 0,6dm nahraďte jedinou ve tvaru kostky tak, aby měla stejný objem jako obě původní spolu. Jaká je délka hrany této kostky?
 • Variace 3. třídy
  Z kolika prvků lze vytvořit 13800 variací třetí třídy bez opakování prvků?
 • Třetí odmocnina
  Najděte třetí odmocninu z 18
 • Kolik 55
  Kolik m2 materiálu je potřeba na zhotovení balonu tvaru koule, který má objem 950 m3?
 • Válec
  Vypočítejte vnitřní rozměry nádoby tvaru rotačního válce, jejíž objem je 2 l, pokud se výška nádoby rovná průměru podstavy.
 • Povrch válce
  Průměr podstavy válce je třetina délky výšky válce. Vypočtěte povrch, je-li objem 2m3.
 • Nálevka
  Nálevka má tvar rovnostranného kužele. Vypočítejte obsah plochy smáčené vodou v případě, že do nálevky nalijeme 4,7 litry vody.
 • Kubické číslo
  Předpokládejme, že je číslo náhodně vybrané z množiny (0,1,2,3, . .. , 202). Jaká je pravděpodobnost, že číslo je dokonalé kubické číslo (třetí mocnina, kostka, kostkové číslo)?
 • Akvárium
  Akvárium má tvar krychle a je zčásti naplněno vodou. Petrovi do něj spadla kostka tvaru krychle o hraně 8 cm a zcela se potopila. Hladina vody v akváriu stoupla o 1 cm. Jaký objem má celé akvárium?
 • Tříletá inflace
  Cena medu první rok stoupla o 7%, druhý rok mírně poklesla o 9%, třetí rok stoupla o 7%. Vypočítejte průměrný roční růst cen medu.


slovní úlohy - více »