Třetí odmocnina - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 89

 • Třetí odmocnina
  30gon_1 Najděte třetí odmocninu z 18
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Variace 3. třídy
  cubic Z kolika prvků lze vytvořit 13800 variací třetí třídy bez opakování prvků?
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Moivre 2
  moivre_complex Najděte třetí odmocniny z 125(cos 288° + i sin 288°).
 • Tříletá inflace
  bread Cena medu první rok stoupla o 7%, druhý rok mírně poklesla o 9%, třetí rok stoupla o 7%. Vypočítejte průměrný roční růst cen medu.
 • Kubické číslo
  cubes3_7 Předpokládejme, že je číslo náhodně vybrané z množiny (0,1,2,3, . .. , 202). Jaká je pravděpodobnost, že číslo je dokonalé kubické číslo (třetí mocnina, kostka, kostkové číslo)?
 • Derivační problém
  derive Součet dvou čísel je 12. Najděte tato čísla, jestliže: a) Součet jejich třetích mocnin je minimální. b) Součin jednoho s třetí mocninou druhého je maximální. c) Obě jsou kladná a součin jednoho s druhou mocninou druhého je maximální.
 • Broky
  broky 1500 olověných broků o průměru 3 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 • Vypočítej 82
  cube-root Vypočítej velikost hrany krychle o objemu 48l?
 • Hrana krychle 5
  cubes Kolik měří hrana krychle o objemu 54,9 cm3?
 • Vypočítejte 18
  krychlicky Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 • Nálevka
  nalevka Nálevka má tvar rovnostranného kužele. Vypočítejte obsah plochy smáčené vodou v případě, že do nálevky nalijeme 4,7 litry vody.
 • Mléko tetrapack
  milk_1 Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
 • Povrch válce
  cylinder_3 Vypočtěte povrch válce, je-li jeho objem 45 litrů a obvod podstavy je trojnásobkem výšky.
 • Kostka - krychle
  cube_diagonals_4 Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.
 • Válec
  valec Vypočítejte vnitřní rozměry nádoby tvaru rotačního válce, jejíž objem je 2 l, pokud se výška nádoby rovná průměru podstavy.
 • Kostka
  cube_shield Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Krychle
  cubes_23 Vypočtěte povrch kostky, která je sestavena ze 64 malých kostek s délkou hran 1cm.
 • Krychle
  cubes_20 Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.