Tři kamarádi 8

Tři kamarádi sedí na molu, které je přesně uprostřed tekoucí řeky. prvni kamarád se vydává proti proudu řeky rychlostí 0,4 m/s, druhý kamarád se vydává po proudu řeky rychlostí 0,2 m/s, třetí kamarád pluje kolmo směrem ke břehu rychlostí 0,8 m/s. Rychlost vodního toku je 0,5 m/s. Určete výsledné rychlosti prvního a druhého plavce vzhledem k břehům řeky. Určete výslednou rychlost třetího plavce vzhledem k břehům řeky, určete jakou dráhu třetí plavec uráží při preplouvani řeky a o jakou vzdálenost voda unese člun. Šířka celé řeky je 200 m. Molo je v půlce. Určete úhel, který svírá vektor výsledné rychlosti třetího plavce se směrem, kterým se tento plavec původně vydal (směr kolmý k břehům řeky).

Správná odpověď:

v1 =  -0,1 m/s
v2 =  0,7 m/s
v3 =  0,9434 m/s
x =  117,9248 m

Postup správného řešení:

p=0,5 m/s a=0,4 m/s b=0,2 m/s c=0,8 m/s  v1=ap=0,40,5=0,1 m/s
v2=b+p=0,2+0,5=0,7 m/s
v3=c2+p2=0,82+0,52=0,9434 m/s
s=200/2=100 m t=s/c=100/0,8=125 s  x=v3 t=0,9434 125=117,9248 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: